Het komt wel vaker voor dat gezinnen veel voor de kiezen krijgen en dat ouders daardoor overbelast raken. Op het moment dat de spanning en de zorgen toenemen, kan de aandacht voor de kinderen al snel in gevaar komen. Niet ieder gezin heeft op zo’n moment familie of vrienden in de buurt om even een beroep op te doen.

Als vrijwilliger een gezin helpen
Daarom is Welzijn Lelystad op zoek naar vrijwilligers. Hierbij gaat het om mensen die tijd en de ruimte hebben om – indien nodig – even ‘samen op te lopen’ met een gezin. Dit kan door iets leuks te doen met de kinderen, even inspringen of praktische hulp te bieden bij het gezin thuis.

Daarnaast is de organisatie ook op zoek naar steunouders. Dit zijn mensen die een kind een dag of een gedeelte van een dag een gastvrij thuis bieden. Hierdoor kunnen de kinderen er even tussenuit. Daarnaast hebben de ouders dan tijd voor zichzelf en kunnen de zorgen en spanningen afnemen.

Pleegzorg
Maar het kan ook voorkomen dat de problemen structureel en complex zijn. In zo’n geval is het soms handig om een deeltijd pleeggezin naast het gezin te zoeken. Triade Vitree zoekt mensen met ruimte in het hart en het huis. Mensen die bijvoorbeeld eens per maand beschikbaar zijn om een kind of meerdere kinderen een ontspannend weekend te kunnen bieden.

Tevens worden pleegouders gezocht voor kinderen en jongeren die tijdelijk of voor een langere tijd niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Hierbij gaat het om naar elkaar om te zien en even bij te springen als gezinnen het zwaar hebben.

Infoavond 16 februari
Mensen die wat willen betekenen voor een gezin en benieuwd zijn naar de mogelijkheden, worden uitgenodigd om langs te komen op de informatieavond van Triade Vitree en Welzijn Lelystad. Dit kan op donderdagavond 16 februari van 19.30 tot 21.00, De Grietenij 17-05.

Op de avond zullen medewerkers van Triade Vitree en Welzijn Lelystad vertellen over de verschillende manieren waarop men een steentje kan bijdragen, als steunouder of als pleegouder. Gaarne per mail aanmelden, middels pleegzorg@triadevitree.nl .

(Bron: Welzijn Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 03.02.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights