Palestijns Nieuws

Gezien het feit dat de Nederlandse media niet of nauwelijks enig relevant nieuws over de Palestijnen, de Palestijnse strijd en Palestina produceert, wordt daar vanaf nu verandering in aangebracht. Khamakar News Agency zal het nieuws volgen van bevriende Palestijnse sites en daar waar nodig en mogelijk is, het nieuws in het Nederlands vertalen. Men is ook medeplichtig als men het nieuws niet vertelt.


Donderdag 02.02.2023 
Israëlische soldaten ontvoeren vijf kinderen op de West Bank

Op maandag ontvoerden Israëlische soldaten vijf Palestijnse kinderen in Jericho, Tubas en Jenin, op de bezette West Bank.
Volgens mediabronnen hebben de soldaten de 17-jarige Mohammad Ayman Khalil ontvoerd uit het vluchtelingenkamp Aqabat Jaber ten zuiden van Jericho, nadat ze hem hadden tegengehouden bij een militaire wegversperring nabij de zuidelijke ingang van de stad.
De bronnen voegden eraan toe dat het leger voor de derde dag zijn strakke belegering van Jericho voortzette door meer wegversperringen te installeren, wat resulteerde in lange verkeersopstoppingen terwijl de soldaten auto’s doorzochten en tientallen Palestijnen ondervroegen terwijl ze hun identiteitskaarten inspecteerden.
In Tubas, op de noordoostelijke West Bank, ontvoerden de soldaten een middelbare scholier, Shadi Othman Sbeih, uit het dorp Al-Aqaba ten oosten van de stad.

Soldaten ontvoeren zeven Palestijnen in Tubas, Jenin en Hebron

Dinsdag ontvoerden Israëlische soldaten twee jonge mannen in de buurt van Tubas, vier in de buurt van Jenin en één in de buurt van Hebron, op de bezette West Bank.
Kamal Bani Odah, het hoofd van het Tubas-kantoor van de Palestijnse Prisoners’ Society (PPS) op de noordoostelijke West Bank, zei dat de soldaten de stad Tammoun binnenvielen, ten zuiden van de stad Tubas, huizen doorzochten en Emad Nasser Bani Odah en Mahmoud Omar Bani Oda ontvoerden. 
Hij voegde eraan toe dat de soldaten schade toebrachten aan de binnengevallen huizen en verschillende Palestijnen ondervroegen terwijl ze hun identiteitskaarten inspecteerden.

Israëlische soldaten ontvoeren zes Palestijnen op de West Bank 

Op woensdagmorgen hebben Israëlische soldaten ten minste zes Palestijnen ontvoerd uit Jenin, Jeruzalem en Jericho op de bezette West Bank.
In Jenin, op de noordelijke West Bank, vielen de soldaten de stad Burqin binnen, ten zuidwesten van de stad, doorzochten huizen en ontvoerden Ahmad Bzour en voormalig politiek gevangene Tareq Abu Shadouf.
Bovendien wisselden Palestijnse verzetsstrijders vuur uit met Israëlische soldaten bij de militaire wegversperring van Al-Jalama ten noordoosten van Jenin.
In het bezette Jeruzalem vielen de soldaten huizen binnen en doorzochten ze en ontvoerde een jonge man, Khaled Elian, uit zijn huis in de stad Jabal Al-Mokabber, ten zuidoosten van Jeruzalem, en Mohammad Ghanem en Marwan Mustafa uit hun huizen in de stad Al-Isawiya, ten noorden van Jeruzalem.

Israëlische kolonist valt school in de buurt van Nablus binnen

Dinsdag viel een paramilitaire Israëlische kolonist een Palestijnse school binnen in de stad Huwwara, ten zuiden van Nablus, in het noordelijke deel van de bezette West Bank.
Ghassan Daghlas, een Palestijnse ambtenaar die toezicht houdt op de illegale kolonialistische activiteiten van Israël, zei dat de kolonist de Huwwara Secondary School binnenreed en probeerde studenten aan te vallen.
Hij voegde eraan toe dat de leraren en bestuurders van de school de kolonist onderschepten en erin slaagden hem te dwingen te vertrekken.

Israëlische kolonisten gooien stenen naar auto’s, branden er twee in de buurt van Nablus

Op maandag gooiden illegale Israëlische kolonisten stenen naar veel Palestijnse auto’s en staken er twee in brand, in twee afzonderlijke incidenten in de buurt van Ramallah, in het centrale deel van de bezette West Bank.
Mediabronnen zeiden dat de kolonisten zich verzamelden in de buurt van het Oyoun Al-Haramiyya-gebied, op de Ramallah-Nablus Road, en in de buurt van de stad Rawabi, ten noorden van Ramallah, en stenen naar Palestijnse auto’s gooiden.
Ze voegden eraan toe dat veel paramilitaire kolonisten probeerden de stad Turmus Ayya, ten noordoosten van Ramallah, binnen te vallen voordat de lokale bevolking zich in groten getale verzamelde en hen dwong te vertrekken.

Israëlische kolonisten steken banden van auto’s lek in de buurt Van Ramallah

Op dinsdagochtend infiltreerden illegale paramilitaire Israëlische kolonisten de stad Al-Biereh in het centrale gouvernement Ramallah en Al-Biereh op de West bank en staken de banden van drie Palestijnse auto’s lek.
Volgens mediabronnen vielen de kolonisten de industriële zone in Al-Biereh binnen en staken ze de banden van drie geparkeerde auto’s lek.
Ze voegden eraan toe dat de kolonisten graffiti schreven waarin werd opgeroepen tot “het doden van de Arabieren” op huizen van Palestijnen uit de families Al-Hajja, Al-Badawiyya en Ash-Shafe’ey.

Israëlische kolonisten vallen een Palestijnse herder aan in de buurt van Bethlehem

Dinsdagavond vielen illegale paramilitaire Israëlische kolonisten een Palestijnse herder aan in het dorp Kisan, ten oosten van Bethlehem, op de bezette West Bank.
De lokale geweldloze activist, Ahmad Ghazal, zei dat de kolonisten Mustafa Ibrahim Al-Obeyyat aanvielen terwijl hij zijn schapen aan het hoeden was op Palestijns land nabij de illegale kolonie Abi HaNahal, gebouwd op gestolen Palestijns land.
Ghazal voegde eraan toe dat de kolonisten ook hersenschudding granaten en bommen naar de schapen slingerden, waarbij velen van hen gewond raakten, waaronder een paar zwangere schapen die abortussen ondergingen.

Israëlische leger sloopt twee huizen in de buurt van Bethlehem

Op woensdag hebben Israëlische soldaten twee Palestijnse huizen gesloopt in de stad Beit Jala en het dorp Al-Walaja, ten noordwesten van Bethlehem, op de bezette West Bank.
Issa Qassis, de burgemeester van Beit Jala, zei dat verschillende legervoertuigen, waaronder bulldozers, een huis in aanbouw in het Cremisan-gebied nabij de Bethlehem Arab Society for Rehabilitation hebben gesloopt.
Qassis zei dat het gesloopte pand een gebouw met één verdieping was dat eigendom was van George Farah Najjar en voegde eraan toe dat het leger beweert dat het gebouw geen vergunning had van het zogenaamde “Civil Administration Office”, de administratieve tak van de illegale bezetting van Israël.

Leger sloopt een commerciële faciliteit, kamer, in Sur Baher en Silwan

Op woensdag hebben Israëlische soldaten een commerciële faciliteit gesloopt in de wijk Wadi Al-Hummus in de stad Sur Baher en de stad Silwan in het bezette Jeruzalem op de West Bank.
Mediabronnen zeiden dat verschillende legervoertuigen, waaronder bulldozers, Wadi Al-Hummus in Sur Vaher, ten oosten van Jeruzalem, binnenvielen en een in aanbouw zijnd commercieel gebouw vernielden.
Ze voegden eraan toe dat het gebouw, eigendom van Akram Amira, bouwmaterialen en voorraden had en dat de soldaten de Palestijnen niet toestonden het leeg te maken voordat het pand werd gesloopt.

(Bron: IMEMC)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 02.02.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights