AMERSFOORT – In de regio Amersfoort zijn gemeenten bezig met een aanbestedingstraject voor de inkoop van specialistische Jeugdhulp en WMO. In dit traject gaat het om de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes (alleen voor Jeugdhulp), Leusden, Nijkerk (alleen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang), Soest en Woudenberg. 

Eerste stap aanbesteding 
Kwintes schrijft op haar site dat de gemeenten in de regio bezig zijn met het opnieuw inkopen van de Jeugdhulp, WMO begeleiding / BW en maatschappelijke opvang / vrouwenopvang. De aanbesteding is door de regio Amersfoort uitgeschreven, waarop aanbieders zich konden inschrijven. 
Voor deze aanbesteding hebben een aantal partijen zich ingeschreven en voor de eerste fase waren Kwintes, Leger des Heils en Abrona geselecteerd. Deze partijen zouden de gevraagde diensten de komende jaren in de regio willen uitvoeren. 

Volgens het bestuur van Kwintes heeft de organisatie met haar strategische onderaannemers Leger des Heils en Abrona zich ingespannen om een goed plan in te dienen. Echter in overleg met haar onderaannemers heeft Kwintes besloten om zich niet in te schrijven voor de aanbesteding van de regio Amersfoort.   
Kwintes geeft aan dat na een uitgebreid voortraject en boordeling en doorrekening van de eisen die worden gesteld aan de aanbesteding, ze tot de conclusie is gekomen dat de risico’s te groot zijn. Hierbij gaat het dan om risico’s op het financieel als organisatorisch vlak.   

De voorzitter van de Raad van Bestuur Kwintes, Ineke van Hooff, heeft laten weten, dat de organisatie het spijtig vindt om dit besluit te moeten nemen. Kwintes wil graag met de gemeenten samen werken aan de gewenste ontwikkeling om passende ondersteuning aan de inwoners van de regio te kunnen bieden. 

Regio Amersfoort 
Volgens de woordvoerder van de regio Amersfoort, wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh (gemeente Amersfoort), zal het besluit van Kwintes geen gevolgen hebben voor inwoners met ondersteuningsvragen in de regio. Er zal niets veranderen aan de hulp en de ondersteuning.  De gemeenten hebben samen met de geselecteerde aanbieders, de lokale (wijk)teams en andere betrokkenen bij hulp en ondersteuning een intensief traject doorlopen. Op dit moment wordt door de gemeenten bekeken wat de gevolgen zijn voor de aanbesteding en de lopende contracten met WMO-aanbieders en voor de uitvoering van de regiovisie ‘Maatschappelijke opvang en beschermd wonen’.  De wethouders in de regio beraden zich nu op de gevolgen voor de aanbesteding en de lopende contracten. 
De wethouders willen duidelijk aangeven dat de bewoners geen zorgen hoeven te maken. De ontstane situatie heeft geen gevolgen voor wie nu hulp en ondersteuning via de WMO ontvangt. Ook kunnen inwoners die hulp nodig hebben, daarop blijven rekenen. Dit wordt geboden door de huidige aanbieders in de regio Amersfoort. De huidige contracten van de aanbieders voor WMO kunnen met een jaar verlengd worden tot 31 december 2024. 

De volgende stap had moeten zijn, dat de geselecteerde aanbieders uiterlijk 30 januari 2023 een aanbieding zouden doen bij de gemeenten in de regio. De aanbieding zou bestaan uit een plan van aanpak en een financiële offerte. Maar de regio zal nu een pas op de plaats moeten maken in het inkoopproces, nu Kwintes zich heeft teruggetrokken. 

De gemeenten hebben voor de specialistische Jeugdhulp een combinatie bestaande uit Youké, GGZ Centraal en De Rading geselecteerd middels de aanbesteding. Ook in deze aanbesteding is de deadline 30 januari voor het indienen van het plan van aanpak en de financiële offerte. Na deze datum zullen de gemeenten beoordelen of voor de Jeugdhulp een nieuw contract gesloten kan worden met de combinatie. 

(Bronnen: Kwintes, Gemeente Amersfoort, Stad Nijkerk) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 01.02.2023 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights