ALMERE – Volgens regionale media heeft Almere Deze Week interne berichten van het Flevoziekenhuis op het intranet van het ziekenhuis ingezien. Op het intranet verschijnen nieuwsberichten voor het personeel. De lokale krant heeft gezien dat het ziekenhuis in een zorgelijke financiële situatie verkeert. 

Forse overschrijding 
Een woordvoerder van het ziekenhuis heeft bevestigd dat dit inderdaad speelt binnen het ziekenhuis. Als men kijkt naar de cijfers over 2022 dan zouden – volgens de lokale krant – een forse overschrijding van de personeelskosten en fors tegenvallende productiecijfers te zien zijn. Volgens het bestuur van het ziekenhuis moet er nu wat gedaan worden, anders zou het ziekenhuis een slechtere positie krijgen bij de banken en de zorgverzekeraars. Daarnaast geeft het bestuur aan dat er een beperkt eigen vermogen is, dat als buffer zou kunnen dienen. Daarentegen geeft het bestuur wel aan dat het probleem bij veel meer ziekenhuizen voorkomt. Het jaar 2022 is voor alle ziekenhuizen een moeilijk jaar geweest en dat zal al niet anders zijn voor het 2023. 
In mindere mate was er bij het ziekenhuis ook een toename aan personele kosten als men 2020 vergelijkt met 2021. Deze stijging heeft zich in 2022 doorgezet.  

Tijdelijke werkgroep 
Het Flevoziekenhuis heeft een tijdelijke werkgroep in het leven geroepen voor onderzoek naar de financiële status en hoe deze aangepakt kan worden. Bij het onderzoek wordt nadrukkelijk gekeken naar de kosten en de uitgaven. Tevens wordt in het onderzoek meegenomen hoe de personele kosten naar beneden gebracht kunnen worden. Daarnaast wordt ook bekeken hoe het ziekenhuis moet omgaan met de inhuur van extern én van extra personeel. 

Volgens de berichten heeft de werkgroep het mandaat meegekregen om snel en gericht maatregelen te nemen. De directie is van mening dat de werkgroep een brede afspiegeling is van het personeel. Alleen daarover is intern kritiek ontstaan, met name bij de verpleegkundigen. Deze groep is van mening dat ze te weinig vertegenwoordigd is in de werkgroep, maar straks wel de maatregelen het hardst zal voelen. De groep verpleegkundigen heeft nu al een werkdruk die redelijk hoog te noemen is.   

(Bronnen: Flevoziekenhuis Almere, Almere Deze Week, Omroep Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 31.01.2023

(ook te lezen op ONS Almere)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights