MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad moet beter haar best doen, volgens drie fracties in de gemeenteraad, om meer sociale huurwoningen te bouwen middels de zogenoemde Ruimte voor Ruimteplannen. In deze plannen krijgen agrariërs de mogelijkheid bij het stoppen van hun bedrijf, een of meer woningen te bouwen op hun terrein. 

Woonvisie
Voor de gemeente Meierijstad geldt dat bij (nieuwe) woningbouwinitiatieven vanaf 4 woningen, 25 procent van de woningen moet bestaan uit sociale huurwoningen. Dit is vastgelegd in de Woonvisie.      
De gemeente geeft op haar site aan dat ze een stad wil zijn met een aantrekkelijk woonklimaat en woningaanbod voor iedereen. Daarom heeft de gemeente in samenwerking met diverse partijen de Woonvisie Meierijstad opgesteld. Hierbij is samengewerkt met vele burgers, raads- en commissieleden, makelaars, ontwikkelaars, (zorg- en welzijns) instellingen en wooncorporaties. De Woonvisie is vastgesteld op 5 juli 2018.

Ruimte voor Ruimte 
Volgens de SP, bij monde van Kees van Limpt, zijn er in de afgelopen vijf jaar zo’n 40 Ruimte voor Ruimte-projecten geweest. Helaas zijn hier alleen maar dure woningen gebouwd, wat in conflict komt met het beleid om in de bouwplannen 25 procent aan sociale huurwoningen te realiseren.  
Afgelopen donderdag heeft de raad dit onderwerp behandeld en moest ze instemmen met een bouwplan (Veghelsedijk in Erp) voor 7 duurdere woningen. Volgens de fractie van de SP zouden dit soort plannen vooraf besproken en voorgekookt worden. Daarom heeft de fractie middels een motie verzocht om de norm van 25 procent sociale huurwoningen weer te hanteren en tevens dat het college de gemeenteraad sneller zal informeren op het moment als men af gaat wijken van de 25-procent norm bij bouwplannen. 

Namens het college gaf wethouder Jan van Burgsteden aan dat de motie overbodig was, omdat de 25 procent norm sociale bouw het uitgangspunt is in de Woonvisie van de gemeente Meierijstad. Daarnaast dateert het bewuste bouwplan van 2010 en dat ligt 8 jaar vóór vaststelling van deze 25 procent norm. De gemeente heeft nog wel aangeboden om de initiatiefnemers te wijzen op de mogelijkheid van sociale woningbouw. 
Maar tevens vraagt de wethouder zich wel af of het financieel haalbaar is voor corporaties om kleinere aantallen woningen te bouwen. Het college heeft in de door haar toegestuurde documenten gemeld over de doelstelling van de Woonvisie van de 25-procent norm. Echter de bedrijfsbeëindiging – als gevolg van de deel aan de subsidieregeling sanering varkenshouderij – heeft een grote meerwaarde. Daarom is afgeweken van het uitgangspunt in de Woonvisie. Tevens is volgens de gemeente door de noodzakelijke aankoop van bouwtitels (ruimte-voor-ruimteregeling) het financieel niet haalbaar om goedkope huurwoningen te realiseren. 

De motie van de SP werd gesteund door Hart en D66. De andere fracties – CDA, HIER, Lokaal Meierijstad, VVD, Gemeentebelang Meierijstad, PvdA/GL, Forum van Democratie – zijn van mening dat, als men eerst gaat kijken of sociale huurwoningen mogelijk zijn, het project voor het bouwen van de woningen, vertraagd gaat worden. Daarom hebben ze tegen de motie gestemd en kan het plan voor 7 duurdere woningen gewoon doorgaan.  

(Bronnen: De Gelderlander, BN de Stem, Gemeente Meierijstad)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 30.01.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights