Sinds 1 januari 2023 hebben de locaties Harderwijk en Dronten van ziekenhuis St Jansdal een nieuwe afvaldienstverlener: Remondis Nederland. Dit betekent niet alleen een vermindering in de kosten, maar ook meer focus op duurzaamheid. Daarnaast heeft Remondis een vestiging in Ermelo, waardoor Remondis flexibel kan zijn ten aanzien van de dienstverlening voor het ziekenhuis.

Afval is een grondstof
In de zomer van 2022 is de afdeling Inkoop een aanbestedingsprocedure gestart. Vier dienstverleners hebben zich hierop ingeschreven. Duurzaamheid had een flink aandeel binnen deze aanbesteding. Dit speerpunt past bij de ‘groene weg’ die St Jansdal is ingeslagen. Ook sluit het aan op de aspecten die vanuit de Greendeal (2.0) van het ziekenhuis gevraagd worden.

Vanaf september 2022 werkt St Jansdal al samen met Remondis voor scheiding, inzameling en duurzame verwerking van incontinentiemateriaal vanuit diverse afdelingen van het ziekenhuis. Vanaf 1 januari 2023 ligt er een plan klaar om veel breder naar duurzame initiatieven te kijken. Dit begint met de vraag: wat koop je als organisatie in? Hierbij gaat het over transport, verpakkingsmateriaal, herbruikbare artikelen of wegwerpartikelen, et cetera. Vervolgens wordt ook onderzocht welke afvalstromen we kunnen inzamelen en duurzaam kunnen verwerken tot nieuwe grondstoffen.

Samenwerking
In december 2022 is de samenwerking beklonken. Daarnaast vond op dat moment ook direct een afvalscan plaats. Hieruit zal moeten blijken welke aanvullende stromen het St Jansdal kan gaan scheiden. Nu het ziekenhuis succesvol van start gegaan is in de nieuwe samenwerking, kunnen Remondis en St Jansdal niet wachten om allerlei andere duurzame initiatieven op te pakken!

(Bron: Ziekenhuis St Jansdal) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 27.01.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights