De gemeenteraad zal in samenwerking met het Leger des Heils een openbare thema-avond organiseren op dinsdagavond 24 januari over (Verborgen) armoede in Lelystad. Iedereen wordt uitgenodigd om te verzamelen bij Vast en Verder, waar een kop koffie genuttigd kan worden. Daarna gaat men verder naar de locatie van Leger des Heils. 

(Verborgen) armoede
Niemand wordt blij van (verborgen) armoede. Maar de vraag is of alles wel bekend is, of dat er mensen zijn die niet bekend zijn bij de gemeente of bij buren of bij maatschappelijke organisaties. Wat kan er aan deze (verborgen) armoede gedaan worden?

De gemeenteraad wil hier meer over weten en daar is de hulp van Lelystad bij nodig. Iedereen die meer weet over (verborgen) armoede, zoals schuldhulpverlening, kringloopwinkel, voedselbank, financiële instellingen, wordt uitgenodigd om mee te praten.

Leger des Heils 
Op de derde dinsdag van januari, dit jaar was dat op 18 januari, presenteert het Leger des Heils een barometer. Hierin wordt de sociaal-maatschappelijke situatie van Nederland weergegeven.

Bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp tijdens een Nieuwjaarsbijeenkomst met een boodschap van zwaar weer. Hij sprak over een soort storm van ‘perfect storm’ van verschillende en toch weer in elkaar grijpende crises. Op dit moment ervaart ook de middenklasse grote bestaansonzekerheid.  

Barometer 
De barometer gaf aan dat in 2022 er ruim 7.500 mensen nieuw bij het Leger des Heils hebben aangeklopt voor een plek in de maatschappelijke opvang of een beschermd wonen locatie. Het Leger gaf – uit eigen onderzoek – aan dat er een stijging van dak- en thuislozen mensen van bijna 25 procent was. 

In de groep jongeren van 18-22 jaar was de stijging van personen die aanklopten bij de daklozenopvang zelfs 50 procent. Zo zouden er onvoldoende woonplekken voor deze doelgroep zijn, naast het feit dat de opvang steeds verder verstopt. De wachttijd is inmiddels reeds opgelopen tot 13 maanden.  

Thema avond
Op de agenda van de thema-avond (Verborgen) Armoede in Lelystad staan onder meer, naast de ontvangst buiten met een goede kop koffie, een ontvangst in de locatie Woonkamer. 

Daarna worden er inleidingen gegeven door de raadsleden Dreesman (Leefbaar Lelystad) en Schrijver (VVD) over het onderwerp ‘Wat is armoede?’ Tussen ca 20.30 en 21.30 uur is er een interactieve onderdeel met behandeling van 6 kernvragen. 

(Bronnen: Leger des Heils (+ Instagram, Facebook), lelystad.nieuws.nl)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 23.01.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights