GRONINGEN – Dat minister Hugo de Jonge problemen heeft om genoeg woningen te kunnen bouwen in Nederland, is algemeen bekend. Het probleem drukt heel zwaar op die mensen die asiel hebben gevraagd om in Nederland te mogen blijven en daarna een vergunning hebben gekregen. Dit zijn de statushouders. 

Niet voldoende woonruimte 
Deze week werd duidelijk dat de gemeente Groningen het niet rond krijgt om genoeg woonruimte te vinden voor de statushouders. De fracties van ChristenUnie en GroenLinks in de gemeenteraad van de gemeente Groningen hebben vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. De 2 fracties zijn van mening dat de gemeente zich moet houden aan de afgesproken doelen. 

Het schijnt zo te zijn, dat de gemeente Groningen haar taakstelling van 2022 niet heeft gehaald. Maar daarnaast had het College reeds in november gemeld dat het moeilijk zou worden en dat er extra maatregelen genomen moeten worden. Daarom heeft het College de doelstellingen van 2023 verhoogd, maar de beide fracties vragen of dit wel genoeg is. 

De site van RTv Noord kwam begin november 2022 met het artikel ‘Huisvesting van statushouders verloopt moeizaam: ‘Voor mijn gezondheid is het niet goed’. In het artikel werd gemeld dat het aanmeldcentrum in Ter Apel steeds voller raakte, maar dat de uitstroom uit asielzoekerscentra laag is. Daarna volgt de opmerking dat het de gemeenten niet genoeg lukt om statushouders aan een woning te helpen. 
RTv Noord meldt dat statushouders, asielzoekers zijn met een verblijfsvergunning en dat deze mensen recht hebben op een woning. Tevens wordt meteen gemeld dat door gebrek aan beschikbare huizen, de statushouders noodgedwongen in asielzoekerscentra (azc’s) moeten blijven wonen. Doordat er te weinig beschikbare huizen zijn, kunnen statushouders niet naar een woning en blijven plaatsen die nodig zijn voor de opvang van nieuwe asielzoekers, gewoon bezet. 

In het artikel wordt het verhaal vertelt van Ahmad Rifai uit Syrië, die ondertussen al zo’n 3.5 jaar in het azc in Delfzijl ‘woont’. Zo’n half jaar geleden zijn zijn vrouw en kinderen vanuit Syrië naar Ahmad gekomen. Met z’n allen wachten ze op een woning, die ze maar niet krijgen. Terwijl anderen, die tegelijkertijd zijn aangekomen, (bijna) allemaal een woning hebben gekregen. 
Gemeenten hebben moeite met het huisvesten van statushouders. Maar tijdens de pandemie van het Sars-CoV-2 virus (Corona) was er weinig doorstroming in huurwoningen. Tevens waren er doelgroepen die met voorrang een woning nodig hebben, terwijl er niet genoeg passende woningen beschikbaar zijn.  

Inburgeren
Op de site van de gemeente Groningen is informatie te vinden over het fenomeen ‘Inburgeren in de gemeente’. Tevens met veel visuele informatie. Echter er wordt daar niet gesproken over wat een statushouder kan doen om (snel) een woning te krijgen. De gemeente geeft aan dat sinds 1 januari 2022 de nieuwe Wet Inburgering is ingegaan. Dit houdt in dat de gemeente asielzoekers / statushouders helpt om zo snel mogelijk in te burgeren. Hiervoor bestaat Thuisin050, een speciale afdeling van de gemeente Groningen. 

Maar is het niet zo, dat men pas gaat inburgeren of beter kan inburgeren, als men een (eigen) woning heeft, die veilig en gezond is? Betekent dit dat de mensen niet het  inburgeringstraject aangeboden krijgen? In dat geval komen er op korte termijn nog meer problemen om de hoek kijken. 

(Bronnen: Groningen Internet Courant, RTv Noord, Gemeente Groningen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 19.01.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights