ZIERIKZEE – In de gemeenteraad van de gemeente Schouwen-Duiveland van afgelopen donderdag 12 januari was er een vergadering gepland van de Commissie Samenleving en Bestuur. Op de agenda stond onder punt 13 ‘Brief Landelijke werkgroep behoud apotheekhoudende huisartsen’. 

Huisarts met apothekersfunctie 
Bij de behandeling van de brief in de commissie waren de apotheekhoudende huisartsen Marleen Smits (uit Oosterland) en Reinier van der Valk (uit Bruinisse) aanwezig. Huisarts Smits heeft de commissie toegesproken. Aangegeven werd dat mogelijk 6 huisartsenpraktijken op Schouwen-Duiveland kunnen gaan verdwijnen als de apothekersfunctie uit de praktijk zou verdwijnen. Hiermee komt ook andere zorg onder druk te staan. 

Politieke vragen
De fractie van GroenLinks had reeds (technische) vragen over dit onderwerp gesteld. Uit de antwoorden van het College van B en W bleek dat het gaat om de huisartsen in Oosterland, Bruinisse, Nieuwerkerk, Renesse, Burgh-Haamstede en Brouwershaven / Scharendijke. Tevens gaf het college aan dat als de apothekersfunctie weg zou vallen, de patiënten terecht zouden kunnen bij de apotheek in Borrendamme. Deze apotheek verzorgt nu reeds de medicatie voor avond / nacht en weekenden.  
De brief van de werkgroep is door de fractie van het CDA ingebracht, daar de gemeente heel hoog scoort qua apotheekhoudende huisartsen en de fractie wil van het college horen wat ze gaat doen om de apotheekhoudende huisartsen te behouden. 

Inspreekrecht 
Marleen Smits en Reinier van der Valk benadrukten tijdens het inspreekrecht van burgers en organisaties hoe belangrijk is om huisartsen met een apotheek te behouden in de kleine kernen. Denk hierbij eens aan mensen op leeftijd, mensen die moeilijk ter been zijn en (regelmatig) medicatie nodig hebben.  
Volgens de huisartsen wordt de leefbaarheid in de kleine kernen mede in stand gehouden door de zorg die dichtbij is. Echter het wordt wel steeds moeilijker, mede door de regels van de zorgverzekeraars en het gebrek aan opvolging in de dunner bevolkte gebieden. Men maakt zich zorgen of de praktijk over 10 jaar er nog wel is. Een huisarts – en zeker in een kleine kern –  is ook voor een groot deel van het inkomen afhankelijk van de apothekersfunctie. 

Dit probleem speelt in vele gemeenten in Nederland en verschillende betrokken organisaties hebben daarom een manifest opgesteld, dat naar alle gemeenten is gestuurd. In de raad van Schouwen-Duiveland is dat manifest eerder voor kennisgeving aangenomen. Echter het CDA heeft hier opnieuw aandacht voor gevraagd.  Het CDA heeft gevraagd of de gemeente wat zou kunnen doen, maar de verantwoordelijke wethouder, Ankie Smit, heeft aangegeven dat de gemeente niet méér kan doen, dan optrekken met andere gemeenten en melden dat de gemeenten van mening zijn dat deze vorm van zorg behouden moet blijven, zeker voor de kleine kernen.  

(Bronnen: Commissie Samenleving en Bestuur (Gemeente Schouwen-Duiveland), PZC, AD) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 14.01.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights