DIEREN – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden – waar het dorp Dieren onder valt – heeft een voorstel aan de gemeenteraad gestuurd over een fusie. Het gaat hierbij om de fusie tussen Integraal Kindcentrum (IKC) LeerRijk en De Wensvogel. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het voorstel. De ouders zijn vorig jaar op de hoogte gebracht. 

LeerRijk
LeerRijk is meer dan een openbare basisschool. Het is een kindcentrum met alles wat nodig is om het kind te laten opgroeien en leren. Zo heeft de basisschool een dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en een peuteropvang, een schoolbibliotheek, een BeweegWijs schoolplein, muziek- en danslessen en logopedie op school. Op het BeweegWijs schoolplein kan elk kind (leren) spelen met een echte speelcoach. Dit gebeurt in samenwerking met Sportbedrijf Rheden.   

De Wensvogel 
Ook dit is een openbare school. Op De Wensvogel gaan onderwijs en opvang samen. De site geeft aan dat deze nauwe samenwerking en de hoge mate van betrokkenheid voor elkaar kenmerkend is voor het kindcentrum. De Wensvogel is een plek om ‘het leven te leren’ voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Ook hier is een peuteropvang. 

Beide scholen gaan fuseren
Vanaf het nieuwe schooljaar zal het IKC LeerRijk sluiten en fuseren met De Wensvogel. Dit komt omdat het aantal leerlingen van LeerRijk terug loopt. Zo had de school in 2017 nog zo’n 76 leerlingen, in 2021 waren dat er 45. Maar ook bij De Wensvogel loopt het aantal terug van 142 leerlingen in 2017 tot 113 in het jaar 2021. Niet te verwachten is dat het aantal leerlingen in de kern van Dieren groter zal gaan worden.   

In de opzet van het college is dat de leerlingen van LeerRijk naar het gebouw van De Wensvogel aan de Geitenbergweg verhuizen, zo’n kilometer verderop. De nieuwe fusieschool moet er een worden met een ‘onderscheidend concept’. In een gesprek met de regionale media wordt wel al voorzichtig een ballonnetje opgelaten om de huisvesting ‘flink aan te pakken’.  Wat dit inhoudt, is nog niet duidelijk, maar het zou zo maar nieuwbouw kunnen zijn. 

Op het moment dat de gemeenteraad instemt met de fusie, kan het gebouw van LeerRijk vrijkomen voor het speciaal basisonderwijs Het Sterrenbos. Het gebouw van Het Sterrenbos is ouder dan dat van LeerRijk. En dan komt weer het gebouw van Het Sterrenbos vrij, waar nog geen plannen voor zijn. 

(Bronnen: AD, De Gelderlander, LeerRijk, De Wensvogel)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 09.01.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights