Bomen foto algemeen Weesp (© gem Amsterdam)

AMSTERDAM –  Eind mei liet de gemeente Amsterdam weten dat in het stadsgebied Weesp tussen maandag 3 en zaterdag 8 juni 18 bomen vervangen zouden worden, zogenaamd vanwege ‘Veiligheidsredenen’. De gemeentelijke site gaf aan dat uit inspecties gebleken was dat de bomen een gevaar vormden voor de openbare ruimte. Dit zou komen doordat takken afbreken en de bomen kunnen omwaaien.   

Nieuwe bomen in plantseizoen 
De gemeente heeft tevens gemeld dat de bomen bij de grond worden afgezaagd, waarbij de wortelkluit blijft staan. De wortelkluit zal dan later worden verwijderd. De groeiplaats van de oude boom wordt verbeterd, waarbij de oude grond wordt weggehaald en nieuwe grond wordt teruggeplaatst. Hierdoor moet de nieuwe boom beter kunnen groeien. Het college heeft tevens gemeld dat nieuwe bomen pas teruggeplaatst worden in het plantseizoen, wat zal liggen tussen november en april. De exacte datum is echter nog niet bekend. 

De lokale media hebben echter gemeld dat in de week van 3 tot 8 juni niets is gebeurd met de bomen. Het blijkt nu een gemeentelijk ‘foutje’ te zijn geweest. Het blijkt een kwestie van verkeerde communicatie te zijn geweest, daar de juiste periode 3 tot en met 8 juli moet zijn. Omwonenden hadden reeds opgemerkt dat er geen bomen waren gekapt. Dus nog even tijd om opheldering te vragen.

Op de gemeentelijke site wordt verwezen naar de online bomenkaart en een reeks van bomen die moeten verdwijnen. In de uitleg wordt aangegeven hoe men een boom kan vinden die gekapt moet worden, alleen dit is niet helemaal duidelijk. Men kan bomen vinden op de kaart met het bomenpaspoort, maar dat viel niet onmiddellijk te koppelen aan het adres, wat op de site werd aangegeven. Daarnaast lijkt het erop dat de adressen niet helemaal correct zijn. 

Vervangen van de bomen 
Ongeveer 1.000.000 bomen zijn er te vinden in Amsterdam, die staan in tuinen, (sport) parken, begraafplaatsen en op straat. Het beheer van de gemeente gaat over zo’n 300.000 laan- en straatbomen. Volgens de gemeente bestaat het beheer uit goede zorg voor bomen, wat inhoudt dat er op tijd gesnoeid wordt en regelmatig gecontroleerd wordt op ziektes en onveilige situaties. 

Daarnaast meldt de gemeentelijke site dat het beheer van de bomen erop gericht is om de bomen zo lang mogelijk veilig en gezond te houden. Elk jaar laat Amsterdam een gedeelte van de bomen in de stad controleren. Indien een boom onveilig is door bijvoorbeeld een ziekte, sterfte of aantasting, is de gemeente verplicht maatregelen te treffen.  
Enige tijd geleden heeft Amsterdam weer een gedeelte van de bomen in eigen beheer laten inspecteren. Waar nodig zijn de bomen nader onderzocht. Volgens de gemeente zou een aantal van de bomen onaanvaardbare veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Hierdoor moeten de bomen vervangen worden. Ondertussen zijn de omgevingsvergunningen aangevraagd. 

Op de site van de gemeente is een lijst te vinden van adressen waar bomen verwijderd moeten gaan worden. Zo is er de boom 1281438, die bij Hoogstraat 74 zou staan. Als men nu gaat zoeken met het kaartje ‘Vervangen bomen vanwege veiligheid’ komt men er achter dat de boom niet op de Hoogstraat staat, maar bij de Utrechtseweg. Het schijnt een Fraxinus excelsior te zijn (ofwel Es), die volgens de gegevens op het kaartje ‘afstervingsverschijnselen’ zou hebben, mogelijk veroorzaakt door Essentaksterfte. Het is een boom uit 1994. 
De boom 1278396 zou op het adres Singelstraat 20 staan, maar die komt alleen naar boven op het kaartje als men gaat uitvergroten. Deze boom is genoteerd als ‘Afgestorven boom’. Tevens blijkt er dan nog een boom te staan met het nummer 1564849, wat niet op de lijst voorkomt. Daarnaast wel de boom met nummer 1278663, zelfde adres en ook op de lijst, zou ook afstervingsverschijnselen hebben.   

Dit is nog meer opvallend te noemen, daar op de gemeentelijke site niet wordt gesproken over ziekten, maar alleen om veiligheidsredenen. Echter de lokale media hebben gesproken over ‘dode bomen’.  

(Bronnen: Gemeente Amsterdam, Weesper Nieuws) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 19.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights