Ruimte voor Defensie (© gem Lelystad)

ALMERE – Volgens de gemeentelijke site van Lelystad heeft Defensie meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Daarom zal Defensie een informatiebijeenkomst organiseren over de ruimtelijke behoefte in de provincie. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 juni. 

Meer ruimte nodig 
De gemeente Lelystad meldt op haar site dat de veiligheidssituatie in de wereld in rap tempo verslechtert. Hiervoor is het van groot belang dat het eigen grondgebied en dat van de NAVO-bondgenoten wordt beschermd. 

Om dit te kunnen uitvoeren heeft Defensie meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Hierbij kan men denken aan kazernes, vliegvelden, opslagplaatsen en laagvlieggebieden. Tevens is meer oefenterrein nodig om te oefenen en op te leiden. 

Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
Defensie heeft in het programma ‘Nationaal Programma Ruimte voor Defensie’ (NPRD) aangegeven hoeveel ruimte er nodig is om de veiligheid te kunnen waarborgen voor nu en voor in de toekomst.  

In juni en juli worden door heel Nederland bijeenkomsten georganiseerd, waar toegelicht wordt op welke onderdelen het (planMER-) onderzoek is aangevuld en worden behaalde resultaten gedeeld. Tevens kan men inzichten meegeven. 

Bijeenkomst Flevoland
Deze informatieavond vindt plaats op donderdag 27 juni van 19.15 uur tot 22.00 uur bij Van der Valk in Almere (Veluwezoom 45). Er is een informatiemarkt, de laatste ontwikkelingen worden gepresenteerd en man kan in gesprek gaan met Defensie en haar partners. 

Voor de bijeenkomst kan men zich aanmelden via de site van Defensie. De informatie die Defensie ophaalt tijdens de bijeenkomsten wordt meegenomen in de plannen, waarover het kabinet in 2025 een besluit zal nemen. 

Tevens wordt de opgehaalde informatie meegewogen bij de inbreng van Defensie voor de Nationale Nota Ruimte, waarover het kabinet in 2026 een besluit zal nemen. Over het Nationaal Programma voor Defensie is op de site van Defensie meer informatie te vinden.  

(Bronnen: Gemeente Lelystad, Defensie) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 18.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights