Iep (© Pixabay)

VENRAY – De gemeente Venray is bezig met de reconstructie van de Albionstraat, waarbij ook een gedeelte van de Horsterweg en de Veulenseweg wordt meegenomen. Bij de werkzaamheden wordt het rioolsysteem vervangen. Hierbij wordt het bestaande systeem aangepast naar een gescheiden rioolstelsel, met een buis voor het vuile rioolwater en een buis voor het schone regenwater. 

Bomen en heesters 
Daarbij worden nog andere werkzaamheden uitgevoerd, waarbij de weg versmalt wordt. Hierdoor moet er meer ruimte ontstaan voor groen. Op zich een opvallende zin, als men de zin leest als de weg versmalt wordt, ontstaat er meer ruimte voor groen. Maar het gaat erom dat er meer groen moet komen, ook als er geen versmalde weg komt. 
Daarnaast geeft de gemeente aan dat er bomen geplant gaan worden daar waar voldoende ondergrondse ruimte is. 

Volgens de gemeente zorgen bomen voor schaduw en voorkomen hittestress. Bij de werkzaamheden worden de 30 jaar geleden geplante iepen vervangen. Niet aangegeven wordt, waarom ze vervangen worden. Er is geen melding van een ziekte, er is geen melding van of de bomen ‘in de weg staan’, er is zelfs niets te vinden om hoeveel bomen het gaat. Daarnaast wordt ook geen melding gemaakt hoeveel bomen er terug gaan komen en welke bomen geplant gaan worden. 
De gemeente wil vrijwilligers bij het groenproces betrekken, de vrijwilligers die zich inzetten voor het groenonderhoud in Leunen. 

In Venray zijn vaker iepen ‘gekapt uit voorzorg’. Zo gaf L1 Nieuws op 22 september 2015 aan dat de gemeente Venray uit voorzorg zo’n 200 iepen ging kappen. In het artikel werd aangegeven dat volgens de gemeente de bomen bij stevige wind zouden kunnen omwaaien. 
Daarnaast werd gemeld dat de bomen niet leden aan de gevreesde iepenziekte, maar dat het geënte bomen waren. Bij deze 200 bomen zou het onderste deel verzwakt zijn. De gemeente had gemeld dat in de zomer van 2015 tijdens een storm 4 bomen tegelijk waren omgevallen. 

Dit risico zou voor alle iepen gelden – volgens het artikel – , die 15 jaar daarvoor waren geplant (dat betekent dus in 2000). De meeste bomen die gekapt werden, stonden op het industrieterrein Smakterheide. Ook hier werd aangegeven dat nieuwe bomen worden geplant op plaatsen waar bomen verdwenen, ook weer in overleg met de omwonenden. 

Op 29 juli 2004 verdween een artikel in Peel en Maas waar werd aangegeven dat de gemeente Venray een bomenonderzoek had laten uitvoeren voor de herinrichting van de Julianasingel. Hier zouden 67 monumentale kastanjebomen staan, die bij de herinrichting van de straat werden behouden. Hierbij ging het om 50 jaar oude kastanjebomen. 

Waarom nu de iepen moeten verdwijnen bij de herinrichting van de Albionstraat en eerder de 200 bomen die gekapt zijn, is niet helemaal duidelijk. Daarentegen heeft de Bomenstichting op haar site laten weten dat er zo’n 40 soorten iepen zijn en een enorm aantal cultivars. Natuurlijk zijn er iepen die last hebben van de iepenziekte, maar dat geldt niet voor onder meer de inheemse fladderiep. De iep heeft al zo’n 7.500 jaar geleden in Nederland gestaan en behoort tot de oudste gecultiveerde bomen op aarde. Daarnaast kan een Hollandse iep zo’n 30 meter hoog worden, een omtrek hebben van 5 meter en een leeftijd van 150 tot 200 jaar. 

Vooral is het dan weer opvallend als men de gegevens van de gemeente Venray bekijkt. Zou hier sprake zijn van een andere soort iep, of ‘gekunstelde’ iep of mogelijk iets anders? Maar na 15 of 30 jaar de iepen te gaan kappen, gaat wel een beetje ver. 

(Bronnen: Gemeente Venray, L1 Nieuws. De Bomenstichting, Peel en Maas) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 13.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights