Impressie appartementengebouw (© gem Lelystad)

De gemeenteraad van Lelystad heeft in 2022 besloten om de locatie aan de Wold DubbelOp toe te voegen aan ontwikkellocaties. In principe houdt dit in dat op de locatie gebouwd kan gaan worden. Tevens heeft het college in mei 2023 besloten – natuurlijk in overleg met de gemeenteraad – om de locatie aan te merken als turbolocatie voor woningbouw.  

Plannen locatie 
In de documenten die afgelopen week zijn besproken in de commissie Ruimte Ontwikkeling en Bereikbaarheid blijkt dat door initiatiefnemer Vazet Creatie B.V. op 23 december 2023 een omgevingsvergunning is aangevraagd voor een appartementengebouw.

Dit nieuw op te richten appartementengebouw moet gerealiseerd worden op de locatie Wold DubbelOp. Het ontwerp spreekt van 49 appartementen en zal trapsgewijs gebouwd gaan worden van 2 tot 10 woonlagen.

Echter, de ontwikkeling van het plan past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Boswijk’ (2009), dat ingericht zou worden met ‘groen’, ‘horeca’ en ‘verkeer- verblijf’. Tevens zou er niet gebouw of maar beperkt gebouwd mogen worden. 

Het beoogd gebruik ‘wonen’ past niet binnen de kaders van het bestemmingsplan. Wil de gemeente voorzien in de ontwikkeling, dan moet er van het bestemmingsplan worden afgeweken, wat zou kunnen middels het verlenen van een omgevingsvergunning. 

Huidige gebruiker
De gemeenteraad heeft op 15 februari 2022 wel een voorwaarde gesteld voor woningbouw op de locatie en dat is dat 4Fusion haar aanbod en werkzaamheden op dezelfde voet moet kunnen doorzetten.

Daarom heeft het college een locatie voor een nieuw onderkomen aangewezen in het Woldpark, tegenover het huidige gebouw. Om de activiteiten van 4Fusion door te laten gaan, moet er een tijdelijk onderkomen worden geregeld. 

In de raadsvergadering is er weer gesproken over het voorstel van de 49 appartementen. Het voorstel was (punt 8.j.1.) ‘Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van 49 appartementen aan de (turbo)locatie Wold DubbelOp te Lelystad (hierna: het ‘initiatief’)’. 

Het voorstel is aangenomen met 86 procent van de stemmen voor en alléén de fractie GroenLinks (3 zetels) en de fractie SP (2 zetels) tegen. Op korte termijn kan 4Fusion voor tijdelijk onderkomen terecht in een leeg schoolgebouw in het Karveel.

Nadat de appartementen in de Wold zijn gebouwd, kan de organisatie daar terecht, op een terrein wat iets groter is dan de huidige locatie. Daarnaast heeft de gemeente een tweede locatie aan de Bosweg – mede voor het onderdeel met dieren – daar 4Fusion nog steeds groeit.  

Echter, aan het hele plan hangt een prijskaartje van ruim 1.3 miljoen euro. Het bedrag is gereserveerd, maar de gemeenteraad heeft zo haar twijfels. Men gunt 4Fusion een nieuwe locatie, maar wil niet volledig opdraaien – financieel gezien – voor de uitbreiding. Volgens de raad zou dit ook niet in de afspraak staan. 

(Bronnen: Gemeenteraad Lelystad, De Kubus Lelystad, Radio Lelystad, 4Fusion, Flevopost) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 01.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights