Impressie vanaf Dukaatplein (© gem Lelystad)

Op de agenda van de commissie Ruimte Beheer, Energie en Duurzaamheid van dinsdag 14 mei staat onder punt 7 ‘Kunstwerk ‘Meer Allure Stationsplein’. De opzet van de vergadering is dat het college een korte toelichting zal geven, gevolgd door de eerste termijn van politieke vragen en eventuele voorlopige standpunten van de fracties. Het college zal daarna haar reactie hierop geven en een tweede termijn van de fracties. Tenslotte zal de voorzitter een conclusie geven die ingebracht gaat worden in de raadsvergadering van 28 mei. 

Ontwerp Stationsgebied 
Op 21 februari 2023 is een amendement aangenomen bij de besluitvorming over het Integraal Stedenbouwkundig ontwerp voor het Stationsgebied Oost. Hierbij werd een zin toegevoegd aan het besluitpunt ‘vergroening van de openbare ruimte’. 

De zin die toegevoegd werd, was “ … met waar mogelijk het plaatsen van elementen die het gebied meer aantrekkingskracht / allure kunnen geven (zoals: waterfontein, beeld van Lely, De Hemelspiegel/olifantspoten, enzovoorts) … ” 

Adviesbureau Mothership heeft van het college de opdracht gekregen een concept voor een kunstwerk op het Stationsplein uit te werken. Het adviesbureau heeft een rapport ‘Onderzoek Stationsgebied Lelystad’ op 24 januari uitgebracht. 

Dit rapport wordt ook in de commissievergadering besproken. Volgens de gemeente moet het om een kunstwerk gaan, dat de interactie aangaat met passanten, hen even om tijd vraagt. Dit moet gaan met humor en warmte. 

Belangrijke kenmerken zijn daarbij: humoristisch, realistisch, menselijke maat, instagrammable, toegankelijk, kleurrijke en indrukwekkend. Volgens het internet betekent ‘instagrammable’ dat het uitnodigt om het te delen op social media. 

Kosten zijn net zo belangrijk 
In het rapport worden een aantal voorbeelden van de belangrijkste kenmerken getoond, die volgens het college referentiebeelden van kunstwerken worden genoemd. Natuurlijk zijn de kosten van een kunstwerk ook van groot belang.  

Indien de gemeenteraad instemt met de mogelijke kosten, kan er een ontwerp worden gemaakt. Daarna zal een kiescommissie een keuze maken uit minimaal 3 ontwerpen. Tevens wordt aangegeven dat een kunstwerk zo’n 350.000 euro zal gaan kosten. 

Dit houdt in dat het investeringskrediet voor het Stationsgebied Oost met 350.000 euro verhoogd moet worden. Het bedrag is dan voor het kunstwerk. Gegevens geven aan dat er al een gedeelte van het bedrag beschikbaar is. 

Dat is voor een bedrag van zo’n 125.000 euro. Dit kwam uit een subsidie van de provincie Flevoland voor het verbeteren van de biodiversiteit in het gebied. De raad moet alleen nog over het resterende bedrag – 225.000 euro – instemming verlenen. 

(Bronnen: Gemeenteraad Lelystad, Flevopost) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 12.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights