Woud (© Pixabay)

NISSEWAARD – Binnen de recreatiegebieden Brielse Meer en Bernisse komt op verschillende plekken nieuw bos bij. De bedoeling is dat het in totaal gaat om de aanleg van zo’n 34 hectare bos. Deze afmeting is ongeveer zo groot als 50 voetbalvelden. Samen met haar partners zal de provincie Zuid-Holland hierdoor een bijdrage leveren aan een gevarieerde leefomgeving en voldoende ruimte voor recreatie.  

Uitbreiden van het bos 
De gedeputeerde Berend Potjer is er trots op dat de provincie samen met de partners op Voorne-Putten het bos gaan uitbreiden. De uitbreiding is goed voor de natuur, het klimaat en het waterbeheer. Daarnaast is de uitbreiding zeker goed voor de inwoners, want tenslotte wordt iedereen blij van bomen. 
Maar volgens de gedeputeerde blijft het niet bij deze 34 hectare. Aangegeven is dat de provincie – samen met het Rijk en andere provincies – heeft afgesproken dat voor 2030 10 procent meer bos aangelegd gaat worden. En hiermee wordt bedoeld bos voor waterbuffering, biodiversiteit, het klimaat of gewoon bos om in te wandelen. 

Eind van het jaar 
De provincie Zuid-Holland is momenteel bezig om kansrijke locaties voor nieuw bos in kaart te brengen. Tevens levert men inhoudelijke kennis en draagt bij aan de financiering van de aanleg. De aanplant wordt verzorgd door de beheerder van de terreinen van Recreatiegebied Voorne-Putten, Staatsbosbeheer. 
Volgens de planning zullen de werkzaamheden aan het eind van het najaar starten, waarbij verschillende soorten bomen en struiken geplant gaan worden, die passen op deze plaats. 

Daarbij worden bestaande gedeelten van het bos met elkaar verbonden. Hierdoor wordt het leefgebied van onder meer paddenstoelen, spechten en uilen vergroot en verbeterd. Tevens worden lage bomen en struiken geplant – zoals vlierbes en meidoorn – waardoor geleidelijke overgangen van bos naar grasland worden gecreëerd. Ook deze gebieden zijn belangrijk voor de biodiversiteit.  

De aanleg van nieuwe bossen is één van de maatregelen die bij moeten dragen aan de doelen van het Zuid-Hollands Programma Landelijk gebied (ZH-PLG). Met het ZH-PLG werkt de provincie aan een Zuid-Holland waar het in de toekomst goed leven is. Dat is dan een provincie waar lucht, water en bodem gezond zijn. Tevens waar het drinkwater schoon is en waar de inwoners kunnen rekenen op bescherming tegen het water.

De provincie heeft eind maart een maatregelenpakket ingediend bij het Rijk. In dit pakket staan nog veel meer initiatieven beschreven waarmee de partners op korte termijn aan de slag willen gaan. Deze initiatieven dragen bij aan de doelen voor water, natuur, tuin- en landbouw, stikstof en klimaat.  

Provinciale subsidieregeling 
De provincie heeft 2 subsidieregelingen opengesteld, te weten ‘Meer Bos’ en de regeling voor ‘Icoonsoorten, landschapselementen en voedselbossen’. Begin april gaf de provincie aan dat ze subsidieregelingen voor bosuitbreiding en voor het leefgebied van icoon soorten heeft opengesteld. Hierbij gaat het onder meer om de natuur in de stad en in het landelijk gebied te versterken. Het vergroten en versterken van het leefgebied van inheemse planten, bomen en dieren draagt bij aan het behoud van de biodiversiteit. Tevens draagt het bij aan het verbeteren van de leefomgeving voor mens en dier. Daarom heeft de provincie ingezet op het behoud, herstel en de vergroting van de biodiversiteit in Zuid-Holland. Dit is ook van toepassing buiten de natuurgebieden. 

(Bronnen: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht, BNN/VARA, Provincie Zuid-Holland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 10.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights