Echte Tonderzwam (© H. Hach via Pixabay)

BAARN – Aan de Amalialaan op een braakliggend terrein moeten 18 woningen gebouwd gaan worden. Volgens de site De Nieuwbouw Monitor moeten deze woningen komen op een terrein dat al jarenlang braak heeft gelegen, nadat een royale woning is gesloopt. Omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen het kappen van een of meerdere bomen, net als men eerder vraagtekens heeft gesteld bij de vergunning en de sloop van de karakteristieke villa. 

Bezwaar tegen de kap  
Omwonenden hebben melding gemaakt van de boomkap aan de Amalialaan. Volgens de inwoners is het braakliggend terrein omzoomd met prachtige oude bomen, wat binnenkort ingevuld zou moeten worden met een appartementencomplex. Tevens geven de inwoners aan dat een van de bomen gekapt gaat worden, omdat de boom ziek zou zijn en niet meer te redden.
Volgens het ingediende bezwaar zou de boom uitzicht-bepalend zijn, zorgt voor privacy, compenseert de CO2-uitstoot en is de boom van onschatbare historische waarde (70 jaar oud). Tevens worden vraagtekens gezet bij de aanleiding voor het onderzoek naar de boom / bomen.  

De gemeente Baarn geeft op haar site aan dat voor het kappen van een boom regels gelden. Tevens hanteert Baarn een aantal uitgangspunten bij dit onderwerp. Zo is het kappen van gezonde en (bijna) dode bomen alleen toegestaan met een vergunning. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Het beheer van de bomen in de openbare ruimte ligt in handen van de gemeente. 
Volgens de gemeentelijke informatie is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van een boom aan de Amalialaan 39, Baarn. 

Bomeneffectanalyse
Bij de (aan) bouw van een huis of een of andere ruimtelijke ontwikkeling is een BEA vereist. BEA staat voor een bomeneffectanalyse en dat is een gestandaardiseerd onderzoek waarin de invloeden van werkzaamheden op de bomen in het plangebied worden onderzocht.  Met het onderzoek moet duidelijk worden gemaakt wat de gevolgen zijn voor de bomen en welke (beschermings) maatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt het helder voor welke bomen een kapvergunning noodzakelijk is en welke bomen behouden moeten blijven. 

De gemeente Baarn laat weten dat de initiatiefnemer voor het project inderdaad een BEA heeft laten opstellen. Hieruit bleek dat de rode beuk (zuidzijde) in een matige tot slechte toestand verkeert. Echter – volgens de gemeente – gaat het om een karakteristieke boom die ook nog een fors formaat heeft. Daarom heeft Baarn een tweede BEA laten uitvoeren, na een second opinion. Deze tweede BEA ging specifiek om de vraag welke omstandigheden nodig zouden zijn voor een duurzaam behoud van de rode beuk. 
De gemeente geeft aan dat ook de tweede BEA meldt dat de boom een slechte conditie heeft, maar dat de boom nog wel mogelijk 10 jaar mee zou kunnen. De eerste BEA was van 2021 en de tweede van 2023. Opvallend hierin is dat in de eerste BEA meer bomen het etiket ‘slecht’ mee hebben gekregen en in de tweede BEA in feite maar één. Er zit nog wel een verschil in de naam: de ene partij spreekt over de rode beuk, de andere partij over de bruine beuk, maar beide partijen spreken over boom 11. 

De ‘slechte’ conditie komt door 3 verschillende soorten zwammen die op de boom zouden zitten, te weten de Tonderzwam, de Honingzwam en de Porseleinzwam. Gemeld is dat de boom na zo’n 10 jaar zal aftakelen en sterven. De kwaliteit van de bodem is goed te noemen. Echter de aftakeling zal versneld kunnen worden door de bouw van het complex. De boom zou ‘gered’ kunnen worden als de bouw van de woningen opgeschoven zou worden, iets naar het noorden. Echter dat zou dan weer een probleem zijn voor een gezonde rode beuk. Baarn heeft hier niet voor gekozen. 

In de BEA van 2021 is uitgegaan van oude plannen, die ondertussen zijn aangepast (zie BEA 2023). Zoals het er nu voorstaat, zal de grote rode beuk de enige boom zijn die gekapt wordt, daar verplaatsing geen optie is voor de gemeente. Met een aantal maatregelen zullen de overige bomen behouden kunnen blijven.  

(Bronnen: Meldpunt Bomenkap, De Nieuwbouw Monitor, Gemeente Baarn, Overheid) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 08.05.2024 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights