Westerveld (© prov Drenthe)

WESTERVELD – De provincie Drenthe heeft op haar site laten weten dat ook in de provincie wordt gemerkt dat het klimaat aan het veranderen is. Zowel hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. De provincie wil daarom de provincie klimaatbestendig maken of beter gezegd ‘klimaatveerkrachtig’. 

Klimaatadaptatie 
Hierbij wordt gedacht aan de inrichting van het landschap, zodat het minder kwetsbaar wordt voor de gevolgen van hete zomers en hevige neerslag. Tevens worden de kansen benut die een veranderd klimaat biedt. Het proces wordt ‘klimaatadaptatie’ genoemd. Drenthe maakt deel uit van 3 werkregio’s en wel Noordelijke Vechtstromen, Fluvius en Groningen-Noord-Drenthe. De werkregio Fluvius bestaat uit het gebied Zuidwest Drenthe en de kop van Overijssel. 

Vijf miljoen euro 
De werkregio Fluvius heeft sinds 2022 5 miljoen euro van het Rijk ontvangen voor maatregelen om de leefomgeving aan te passen aan weersextremen ofwel om maatregelen te treffen om de gevolgen van klimaatverandering te temperen. In het gebied werken de gemeenten Steenwijkerland, Meppel, Westerveld, Midden-Drenthe, Hoogeveen, De Wolden, waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en de provincies Drenthe en Overijssel gezamenlijk aan het verminderen van de impact van hitte, droogte, overstromingen en wateroverlast.  

Fluvius heeft eind 2023 de laatste aanvraag voor de Impulsregeling ingediend met 16 projecten. Hierdoor is het totaal op 36 projecten gekomen sinds de invoering van de Impulsregeling Klimaatadaptatie. De laatste aanvraag was voor een bedrag van 3 miljoen euro. Het Rijk schiet met de regeling duidelijk in de roos, wat te merken is in de veelheid aan projecten die gepland zijn. Het zijn niet alleen lokale maatregelen bij gemeenten en waterschap, maar er is ook zo’n 1.6 miljoen euro bijgedragen aan regionale projecten. Hierbij moet men denken aan beekherstel in de Vledder Aa en berging in de Ootmaanlanden. Daarnaast hebben de partners van de werkregio Fluvius meegefinancierd aan ruimtelijke inrichting, water vasthouden en benutten, water bergen en vergroten van de afvoercapaciteit. 

Voor de 6 gemeenten in de werkregio, de provincies en WDODelta was maximaal 5 miljoen euro beschikbaar. De gemeente Westerveld kan ook profiteren van de Impulsregeling. Zo is er 128.000 euro toegekend voor de herinrichting van de Hoek in Vledder. Hierdoor kan Westerveld er voor zorgen dat er meer hemelwater kan worden afgekoppeld en vastgehouden in de omgeving. Dit geeft minder wateroverlast en zorgt voor meer water voor het groen in droge perioden. Vanaf 2025 gaat men werken aan dit project. Tevens waren er in 2023 al subsidies toegekend voor de herinrichting van Enthingeweg te Dwingeloo (75.000 euro) en de reconstructie en herinrichting van de Molenweg te Havelte (134.000 euro). De Rijksbijdrage is een cofinanciering voor één derde deel. Daarbij ondersteunt het Rijk onder meer de aanleg van waterbergingen en vergroenings- en herinrichtingsprojecten waarbij de waterafvoer wordt verbeterd en de hittestress verminderd.    

Werkregio Fluvius 
Dit samenwerkingsverband is ontstaan in 2010 en is gebouwd op het Bestuursakkoord Water. Het is een samenwerking in de waterketen van de gemeenten Midden-Drenthe, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld, Meppel en Steenwijkerland en het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Daarnaast werkt Fluvius sinds 2018 met de provincies Drenthe en Overijssel. In 2024 zijn de waterbedrijven WMD en Vitens toegetreden. In feite zijn het waterketen-partners.

(Bronnen: Provincie Drenthe, Gemeente Westerveld) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights