Medisch Gezondheid (© Megan Rexazin Conde via Pixabay)

Binnen GezondVeluwe is men aan het begin van dit jaar gestart met het project “Verwijsloket Gezondheid’. Het loket moet een plaats krijgen in ziekenhuis St Jansdal. Het doel is om patiënten, waarvan vermoed wordt dat er sprake is van een ongezonde leefstijl of achterliggende sociale problematiek, door te verwijzen naar de juiste hulp en / of ondersteuning in de eigen woonomgeving.  

GezondVeluwe 
De organisatie GezondVeluwe is dé netwerkorganisatie in de regio Noordwest-Veluwe. De organisatie gaat uit van de beste regionale zorg, meer gezondheid en goede ondersteuning. Hierbij wordt samengewerkt in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde. 

Het doel is om de wensen en behoeften van 150.000 regionale inwoners te ondersteunen. Hierbij worden krachten gebundeld en van de expertise gebruik gemaakt van de aangesloten partners. Eén van de projecten is de Spoedstraat Ouderen

Gezonde leefstijl
In de medische zorg komt steeds meer ruimte voor een gezonde leefstijl. Door ondertekening van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) moet men werken aan het bevorderen van een gezonde leefstijl. Dit moet vanaf 1 januari 2025 een integraal onderdeel zijn van de reguliere zorg.  

In september 2022 hebben de overheid en 13 partijen uit de zorg een afspraak gemaakt, wat de naam Integraal Zorg Akkoord heeft meegekregen. Het doel van de afspraak was te komen tot een zorg in Nederland die voor iedereen beschikbaar is, goed en betaalbaar. En dat geldt voor dat moment en in de toekomst. 

Maar het komt vaak voor dat medische specialisten en zorgmedewerkers onvoldoende tijd, kennis en vaardigheden hebben om de patiënten een effectief leefstijladvies te geven. Daarnaast hebben ze onvoldoende kennis van het uitgebreide aanbod over leefstijl in de regio. 

Sociale problematiek 
Daarnaast moet er ook meer tijd komen voor de problemen bij kwetsbare groepen die ook op de achtergrond meespelen. Hierbij valt te denken aan werkeloosheid en schulden. Het is bekend dat men pas over kan naar een gezonder leefstijl, als de andere problemen aandacht hebben gekregen. 

Hiervoor komt het steeds vaker voor dat in ziekenhuizen de zogenaamde ‘leefstijlloketten’ worden geopend. Bij zo’n loket is de kennis van het leefstijl- en welzijnsaanbod in de regio. Hierdoor kan men de patiënten doorsturen naar het juiste lokale ondersteuningsaanbod. 

In kaart gebracht 
GezondVeluwe heeft het lokale zorg- en ondersteuningsaanbod in kaart gebracht. Hierbij is onder meer gekeken naar de werking van het aanbod. Dit was nodig om het Verwijsloket in ziekenhuis St Jansdal goed aan te laten sluiten met wat er lokaal aanwezig is. 

Daarnaast heeft GezondVeluwe kennis gemaakt met het leefstijlloket in 3 andere ziekenhuizen. Er zit verschillen in deze loketten, onder meer de positie in het ziekenhuis. Tevens hoe men een dossier opstelt van de patiënt.

Alle gegevens zijn meegenomen in het project in het St Jansdal om scenario’s op te stellen. Hierbij wordt gekeken naar het type medewerker van het loket, de manier van de intake. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorkeursscenario om te komen tot een plan, zodat een loket in het ziekenhuis gerealiseerd kan worden. 

(Bronnen: GezondVeluwe, Derec, lelystad.nieuws.nl) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek

© Khamakar News Agency / 28.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights