NK Tegelwippen Tilburg (© gem Tilburg Facebook)

TILBURG – De gemeente Tilburg onderzoekt elke 2 jaar hoe het gaat met de woonbuurten in de stad en de dorpen. Belangrijke input voor het onderzoek is de Leefbaarheidsmonitor; bij velen beter bekend als de Lemon-enquête. Het is een onderzoek naar wat inwoners vinden van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. In het vervolg worden de resultaten uit de Lemon-enquête gekoppeld aan de T-meter. De laatste is de vervanger van de Wijktoets.  

Ingevulde vragenlijst
Dit jaar hebben zo’n 17.500 inwoners de vragenlijst ingevuld, wat meer is dan bij de lijst van 2 jaar geleden. Dit is belangrijk voor de gemeente, daar er meer inzicht komt, als meer inwoners de vragenlijst invullen. Het resultaat van dit jaar is gemiddeld een 7.2. Volgens de gemeente geeft de Leefbaarheidsmonitor inzicht op buurtniveau. 
Samen met de cijfers die de gemeente en de politie verzamelen geven de resultaten uit de Lemon-enquête een goed beeld over de buurten. Hierbij is van belang het systeem van ‘tellen en vertellen’.  Of met andere woorden: de cijfers geven een indicatie, maar ze moeten wel gekoppeld worden aan de gegevens en inzichten van een gesprek met bewoners en partners. De cijfers kunnen dan helpen om prioriteiten te stellen en eventuele acties te benoemen om wijken en buurten te verbeteren.   

De T-meter 
Voorgaande jaren heeft de gemeente Tilburg gebruikgemaakt van de zogenaamde Wijktoets. Deze is doorontwikkeld tot de T-meter, mede om meer nuance in de scores te laten zien en tevens te werken aan een betere visualisatie van de resultaten. 
De T-meter geeft een beter inzicht in de kwaliteit van de woonbuurten in Tilburg. De gemeente heeft gemeld dat het een interactieve monitor is die op buurtniveau verschillende objectieve en subjectieve data met elkaar kan verbinden. 

Hiervoor worden de gebruikte indicatoren onderverdeeld in 3 domeinen:  

  • Leefomgeving: over hoe de buurt er uit ziet en of mensen er prettig (samen) wonen
  • Veiligheid: over de mate van criminaliteit en overlast en over het gevoel van veiligheid
  • Veerkracht: over de zelfredzaamheid van mensen

Met de T-meter kan men direct zien waar het goed en minder goed gaat in de stad en de dorpen. Tevens kan men zien hoe de buurten zich in de tijd ontwikkelen in vergelijking met het gemiddelde van de stad. De opzet is om elke 2 jaar de T-meter te actualiseren. 

In de Gebiedsteams worden de resultaten van de T-meter in de komende tijd besproken en geanalyseerd met de samenwerkingspartners. Tevens vormen de resultaten input voor de (nog op te stellen) gebiedsperspectieven en gebiedsagenda’s.  Meer informatie is te vinden op de site van de gemeente Tilburg.  

(Bron: Gemeente Tilburg)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 15.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights