Meerdere mobieltjes

Halt-medewerker Carl Aventurin is dit voorjaar ‘Halt op School’ gestart. Samen met leraren gaat het om de vroege signalen van afglijden in jeugdcriminaliteit te ontdekken. Tevens door samen te werken dit soort ‘criminele carrières’ tijdig een andere wending te geven. De signalen – red flags genoemd – kunnen onder meer zijn dat een leerling opvallend vaak gebeld wordt in de klas, meerdere mobieltjes heeft, vaak absent is. Maar ook dure sneakers die niet passen bij de thuissituatie waar men financiële problemen heeft. 

Halt op School
Dit is een nieuw project van Preventie met Gezag op het Porteum, de Anger, de Steiger, de Wissel en het Aurum, Aeres en de Rede in Lelystad. Het programma werkt aan het voorkomen van jeugdcriminaliteit door jongeren sterker en weerbaarder te maken.  

Dit gebeurt onder meer voorlichting en persoonlijke begeleiding. Sinds de voorjaarsvakantie zijn de Halt-medewerkers Carl en Sanne een paar dagen per week aanwezig op de scholen. Er zijn spreekuren, groepstrainingen en individuele begeleidingssessies voor jongeren en docenten. 

Het draait om snel geld, macht en status
De sleutelrol in het project ligt bij Carl. Hij heeft ervaring in forensische dagbehandeling, jeugdzorg en heeft gewerkt met ‘top 600-jongeren’ en in de jeugdgevangenis in Lelystad. Juist hij weet hoe belangrijk preventie is. 

Een vergelijking met de dagelijkse praktijk ziet men als men kijkt naar Mocro Maffia. De serie brengt de verleidingen goed in beeld, zoals snel geld, macht en status. Tevens ziet men de impact van sociale en economische omstandigheden op de keuzes van jongeren.  

En dit soort zaken gebeuren echt, ook in Lelystad. Zo zijn er voorbeelden van jongeren in Lelystad die betrokken zijn bij ondermijnende (drugs) criminaliteit, waarbij de gevolgen zeer groot kunnen zijn én zijn. 

Signalen van afglijding
Carl zegt dat er genoeg signalen zijn die wijzen op mogelijk afglijden naar criminaliteit. Zo vertelt hij over een jongere op een van de scholen, die plotseling liep met dure merkkleding, liet zijn oude vrienden links liggen en haalde steeds meer onvoldoendes. 

Tevens hing hij rond het schoolplein met dubieuze figuren. Dit wekte de medewerkers van de school zorgen. En toen was er het moment dat plotseling een auto die kort stopte, wat afleverde en meteen wegreed.  

Er werd besloten tot een gesprek, niet alleen met de jongen, maar ook met de leraren en de ouders. Men zocht naar een compleet beeld om te kunnen bepalen hoe men de jongeren het beste kon helpen. Er werd gewerkt aan de opzet van een vertrouwensband.  

Dit werd een omgeving waar de jongen niet veroordeeld werd, maar er werd gezocht naar een weg om hem te kunnen begrijpen, zodat hij geholpen kon worden de juiste keuzes te maken, positievere keuzes voor de toekomst. 

Sterk netwerk 
De kracht van het project schuilt in de sterke samenwerking tussen alle betrokkenen. Hierbij valt te denken aan ouders en familieleden, leerkrachten, gemeente, jongerenwerk, politie en sportclubs. Door de samenwerking wordt het netwerk rondom jongeren versterkt.

Jongeren die worden omringd door een sterk netwerk, zullen minder snel zwichten voor criminele verleidingen. Uiteindelijk leidt dat tot minder (jeugd)criminaliteit in de wijken en bouwen we zo aan een beter Lelystad voor iedereen.’

Het project loopt op alle voortgezet onderwijslocaties, waarbij in overleg met de school de invulling wordt ingevuld. Het is onderdeel van Preventie met Gezag, wat op zich een programma is van de gebiedsaanpak Samen Lelystad Oost. 

(Bronnen: Halt, Samen Lelystad Oost, Flevopost) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 02.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights