Victoriakliniek Zierikzee

ZIERIKZEE – De medisch specialistische zorg op Schouwen-Duiveland is al jaren onderwerp van gesprek en staat ook al jaren onder druk. De vestiging van Adrz in Zierikzee is zo’n 7 jaar geleden begonnen met de afbouw van de zorg. In eerste instantie ging het hierbij om de staat van het gebouw. Er werd gemeld dat het gebouw flink opgeknapt zou moeten worden, wat een behoorlijk financieel plaatje zou opleveren.  

Concentratie van de zorg 
Naast het feit dat het gebouw flink opgeknapt zou moeten worden, wordt tevens aangegeven dat er geïnvesteerd zou moeten worden in dure apparatuur om door te kunnen werken. Daarnaast is ook gemeld dat het ziekenhuis een structureel personeelstekort heeft. Dat heeft geresulteerd in het feit dat de zorg vanuit de Victoriakliniek in Zierikzee afgebouwd gaat worden. Volgens het ziekenhuis is het niet mogelijk meer om op 3 locaties kwaliteit van zorg te bieden die iedere patiënt verdient. 

Dit houdt in dat de locatie Zierikzee dicht gaat en dat de zorg geconcentreerd gaat worden op de locaties van Adrz in Goes (op 30 km afstand van Zierikzee) en Vlissingen (op 50 km afstand). 
Ongeveer 7 jaar geleden werd de zorg flink afgebouwd – mede door de staat van het gebouw. Deze beslissing is niet in één keer genomen, omdat het ziekenhuis steeds in gesprek bleef met partners om zorg te kunnen bieden in Zierikzee. Dit werd gedaan vanaf de afbouw van klinische activiteiten en dagbehandeling en het sluiten van de operatiekamers. Daarnaast heeft het ziekenhuis de mogelijkheden voor zorg op een andere locatie in Zierikzee besproken met de gemeente. Er is naar een aantal zaken gekeken, zoals nieuwbouw, samen optrekken met huisartsen of met verpleeghuizen of thuiszorg. Adrz heeft de gemeente gevraagd om locatie studies te doen.  

Maar uit al de initiatieven is niets uitgekomen, terwijl het gebouw steeds minder aan de kwaliteitseisen ging voldoen en de apparatuur er ook niet jonger op werd. Ook zijn samenwerkingen met andere organisaties bekeken, maar ook die liepen op niets uit. Daarom heeft het ziekenhuis in 2022 een plan uitgewerkt om zorg aan te bieden vanuit de Victoriakliniek. Hierbij zou de zorg die Adrz in het gebouw aanbood gecentreerd worden, maar ook dit plan bleek niet te werken. Ondanks dat het gebouw mogelijk geactualiseerd zou kunnen worden, zou de huurprijs flink verhoogd worden. Het grootste knelpunt bleef het tekort aan personeel. Naast het feit dat er al flink afgebouwd was aan de zorg in Zierikzee, waarbij de patiënten voor aanvullende diagnostiek, een ingreep of behandeling naar 1 van de 2 andere locaties moeten.   

Om de zorg in Zeeland voor zoveel mogelijk mensen mogelijk en betaalbaar te houden, heeft Adrz doen besluiten om de zorg in Zierikzee verder af te bouwen. Daarnaast zal het ziekenhuis op verzoek van de gemeente met partners het gesprek aangaan om te onderzoeken of er een vorm van medisch specialistische zorg op Schouwen-Duiveland beschikbaar kan blijven.      
Het proces van besluitvorming was nog in het proces van interne beraadslaging, advies van de juiste adviesorganen, overleg met medewerkers en specialisten en externe stakeholders. Echter na een vertrouwelijk gesprek met de wethouder, heeft deze (onder embargo) besloten de gemeenteraad en de media te informeren. Doordat het interne proces van het ziekenhuis hierdoor werd verstoord, heeft het ziekenhuis besloten om snel te reageren. Dit ondanks dat men nog wachtende was op terugkoppeling van bepaalde groepen.

(Bronnen: Adrz, ANP)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek


© Khamakar News Agency / 06.03.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights