Gekapte Essen

In november 2023 gaf de provincie Flevoland aan dat de werkzaamheden aan de Gooiseweg N305 (Zeewolde) en de Larserweg N302 (Lelystad) klaar waren. Bij de werkzaamheden was het asfalt opgeknapt, net als het asfalt van de parkeerplaatsen van de tankstations. Volgens de provincie zou de schade aan het wegdek sneller ontstaan als er veel bomen langs de weg staan.  

Bomenkap 
De provincie heeft toen gemeld dat er bomen gekapt moesten worden om gevaarlijke situaties te voorkomen. De bomenkap zou gebeuren langs de Gooiseweg N305 richting Dronten op 2 plaatsen. 

Op de site van de provincie was toen aangegeven waar de bomenkap zou plaatsvinden. Terug te vinden was dat er gekapt zou worden langs de Gooiseweg N305 in de periode van maandag 4 tot vrijdag 15 december 2023. Tevens was de N305 afgesloten tussen 18 en 22 december. 

De provincie heeft in december gemeld dat de bomen in slechte conditie verkeren door essentaksterfte. Tevens was de bodemconditie verslechterd. Door dit alles was de optie om alle aangetaste bomen te vervangen niet meer mogelijk. Daarom zou een groot deel gekapt worden tussen de kruisingen Gooiseweg – Larserweg en Gooiseweg – Ganzenweg. 

Essentaksterfte 
Ook in januari 2022 was er al een bericht over de agressieve schimmelinfectie die de ziekte essentaksterfte veroorzaakt. De ziekte komt al jaren voor in de provincie. De aangetaste bomen kunnen zich niet herstellen en worden te zwak.

Zwakke bomen kunnen afbreken, waardoor ze een gevaar vormen voor de omgeving. Tot zeker 2025 zal de provincie periodiek de bomen langs de provinciale wegen controleren. Als het nodig is, worden ze verwijderd.

Wortelrot 
Deze week kwam het bericht naar buiten dat bij 2 tankstations tussen Lelystad en Zeewolde aan de Gooiseweg ruim 300 essen zijn gekapt, wegens wortelrot. Volgens de provincie zouden de stabiliteitswortels van de bomen zijn afgestorven, waardoor instabiliteit ontstaat. 

In de zomer van vorig jaar was na een onderzoek geconstateerd dat een aantal bomen waren getroffen door de essentaksterfte. De bomen hadden een teken gekregen, zodat men wist welke bomen geleidelijk vervangen zouden worden. 

Echter na een van de laatste stormen is gebleken dat de andere – en gezonde – bomen ook ziek bleken te zijn. De provincie heeft onderzoek gedaan, waaruit bleek dat zo’n 75 procent last van wortelrot hebben door teveel water. 

Bewoners waren bekend met de essentaksterfte, maar zijn toch geschrokken van de complete kap van ruim 300 bomen. Men heeft ook aangegeven dat er jarenlang geen onderhoud is uitgevoerd. Ondertussen hebben buurtbewoners last van geluid en licht.

(Bronnen: Provincie Flevoland, Omroep Flevoland, lelystad.nieuws.nl) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 23.02.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights