Energie besparende lamp

Terugkijkend op 2023 zal men later kunnen zeggen, dat het een turbulent jaar is geweest. Een jaar met hoge energieprijzen en inflatie waardoor de kosten van levensonderhoud omhoog schoten. De gevolgen zijn voelbaar geweest in de portemonnees van huurders van Centrada, waarbij velen voor moeilijke keuzes werden gesteld. Doordat Centrada een preventief incassobeleid hanteerde, wat gericht is op vroegsignalering en persoonlijk contact, is het aantal huisuitzettingen in 2023 licht gedaald.   

Stabiel betalingsachterstanden
In vergelijking met het jaar daarvoor is het aantal betalingsachterstanden in 2023 stabiel gebleven, ondanks de uitdagingen. Er was een lichte stijging te zien bij het aantal betalingsregelingen. In 5 gevallen volgde huiszetting; dat was minder dan de 6 voor 2022.  

Centrada heeft in 2023 opnieuw een onderzoek naar de klanttevredenheid over de incassodiensten laten verrichten door het landelijk Kennis- en Kwaliteitscentrum voor Woningcorporaties. Dit centrum is KWH genoemd. 

Waardering voor incassodienstverlening 
Uit het onderzoek is gebleken dat de huurders een positieve feedback hebben gegeven. Ze zijn vooral tevreden over de dienstverlening bij het betalen van de huur (7.8) en het contact met Centrada (7.8). Voor de geboden oplossingen was het cijfer zelfs 8.2. 

Centrada ziet haar voortdurende inzet voor klanttevredenheid en kwalitatieve incassodiensten terug in deze hoge waardering. De corporatie heeft sinds 2021 het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren.

Het keurmerk staat garant voor het beperken van de kosten voor schuldenaren en het vermijden van onnodige kosten. Voor de huurders is het van belang om bij betalingsproblemen direct contact op te nemen. 

Voor effectieve hulpverlening is open communicatie van groot belang. In een gesprek wil Centrada achter de oorzaken komen, zodat samen met de huurder naar oplossingen gezocht kan worden. Het doel is om stress te verminderen en om de financiën op orde te brengen.  

Nauwe samenwerking
Naast vroegsignalering en persoonlijk contact is voor Centrada een nauwe samenwerking met maatschappelijke partners zeer belangrijk. Zo werkt nauw samengewerkt met IDO, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), Leger des Heils, gemeente Lelystad.  

Daarnaast wordt de Voorzieningenwijzer ingezet. Dit initiatief van de gemeente, MDF en Centrada helpt mensen geld te besparen door optimaal gebruik te maken van toeslagen en gemeentelijke regelingen. 

Daarnaast kan via de Voorzieningenwijzer kritisch worden gekeken naar zaken als de zorgverzekering en het energiecontract. Via de site van ‘Dat geldt voor mij’ kan elke inwoner een gratis adviesgesprek aanvragen, indien men daar behoefte aan heeft. 

(Bronnen: Centrada, Dat geldt voor mij, Flevopost, KWH)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 17.01.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights