Nieuwjaarsreceptie Flevoland 2024

Op de Nieuwjaarsreceptie van 8 januari heeft Commissaris van de Koning in Flevoland, Arjen Gerritsen, zijn eerste nieuwjaarstoespraak gehouden. De heer Gerritsen gaf aan dat de jongste provincie van het land inmiddels in de kracht van haar leven staat. Flevoland heeft een relevantie, een belang, dat vér het gebied van de provincie overstijgt. Daarbij komt dan nog dat geen enkel vraagstuk maar één eigenaar heeft. 

Als samenleving aan de slag 
De Commissaris van de Koning (CdK) is van mening dat, gezien geen enkel vraagstuk maar één eigenaar heeft, dat men aan de slag moet als samenleving. Samen! Daarbij hoort dat de provincie aan het Rijk vraagt om ruimte te geven aan vernieuwers.   

In Flevoland laat men met elkaar zien hoe het kan. De provincie Flevoland is er klaar voor om de ambities samen mét het Rijk te gaan realiseren. Daarna gaf Commissaris van de Koning aan: “Dus kom maar op!”

Pas 2 maanden als CdK 
In de toespraak heeft de CdK laten weten dat hij pas 2 maanden als Commissaris aan het werk is, maar dat hij een fantastische start heeft mogen maken. Ook voor een CdK is er een inwerkperiode. Natuurlijk moet er kennisgemaakt worden met collegeleden en Statenleden. 

Maar daar hoort ook bij dat de heer Gerritsen kennis moet maken met de steden in de provincie en de burgemeesters. Zo was er een bezoek aan – volgens de CdK – de grootste stad van de provincie waar een ontzagwekkende diversiteit aan woonkwaliteiten bekeken is. 

Samen met burgemeester Gorter (Zeewolde)  is er gewandeld door het Horsterwold, een prachtig en uitgestrekt natuurgebied. In Urk is een ginkiestocht gemaakt en gesproken met horecaondernemers. Hierbij ging het over de veiligheid voor jong en oud op Urk. 

In Swifterbant was er een bezoek aan het nieuwe Multifunctionele Centrum. Tevens werd in het buitengebied van Dronten even gestopt bij Brouwerij Artemis, een nieuw ondernemerschap in een agrarische omgeving.  

Provinciehoofdstad Lelystad
Tijdens de inwerkperiode van de Commissaris van de Koning in Flevoland hoort natuurlijk een bezoek aan de hoofdstad Lelystad. Hier werd gekeken hoe de gemeente met hulp van onderwijs en vrijwilligers veilige gastvrijheid biedt aan vluchtelingen aan Oekraïne.    

Ook hoorde een bezoek aan de Zuiderzeewijk bij het bezoek. In de wijk wordt door mensen uit de wijk zelf gewerkt aan de sociale cohesie, samen stappen vooruit zetten. Maar vooral waar trots aanwezig is vanwege het eigen kunnen.  

Samen met de burgemeester werd het historische Werkeiland bezocht. Het Werkeiland is dé bakermat van de Flevopolder en de oorsprong van de hoofdstad. De CdK werd bijgepraat over de grote vernieuwingen en uitbreidingen die de stad wil realiseren. 

De gehele toespraak is hier te lezen.

(Bron: Provincie Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 10.01.2024

Ook te lezen via Dagblad Lelystad, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde, Almere

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights