Korstmos

Op 1 september 2022 is het project ‘Verborgen Stadsnatuur’ gestart aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het project duurt tot 1 september 2025. Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad zal zich deze 3 jaar verdiepen in een aantal vragen binnen het onderzoeksproject Verborgen Stadsnatuur. Dit is een breed consortium onder leiding van Naturalis. 

Verborgen Stadsnatuur 
In het project gaat men onderzoek doen naar wat verborgen bloeit en leeft in de stad; wat voor waarde deze natuur heeft voor de leefbaarheid van stad en inwoners; weten de stadsbewoners meer van deze verborgen stadsnatuur; hoe wordt hier naar gekeken en geeft men ruimte aan deze biodiversiteit. 

Misschien verwacht men het niet, maar in de stad is veel natuur te vinden en dat is meer natuur dan men alleen kan zien. Naast vogels, egels en struiken is er ook veel verborgen natuur. Hierbij is te denken aan mossen, schimmels en bodemdieren. 

Het leven van deze verborgen natuur is belangrijk voor de gezondheid van grotere planten en dieren. Alleen de vraag is hoe alles in elkaar past. Daar wordt onderzoek naar gedaan in het project, waar overigens iedereen aan mee kan doen.  

Openen van de black box
Het project Verborgen Stadsnatuur heeft het doel om de black box van de verborgen stadsnatuur open te krijgen. Hierbij wordt aan de hand van 6 werkpakketten verschillende disciplines onderzocht wat er zoal onder en boven de grond leeft in de stad. 

Tevens worden de voordelen van stadsnatuur voor de samenleving onderzocht, zoals verkoeling en CO2-opname. De uitkomsten worden gebruikt in het onderwijs en om lokale overheden te adviseren over stadsinrichting en burgerparticipatie. 

Aan de hand van wetenschappelijke literatuur, praktijkvoorbeelden, vragenlijsten en interviews zal bestudeerd worden of en hoe stadsbewoners zich verbonden voelen met de stadsnatuur. Tevens of men ruimte geeft aan de stadsnatuur en of men betrokken zal gaan voelen bij het bestuderen van de stadsnatuur.  

Het stadsleven 
In de stad leeft meer dan alleen de inwoner, soms wel honderden soorten klein leven. Soms is dit leven niet met het blote oog te onderscheiden, zoals schimmels, bacteriën, mossen, bodemdieren, korstmossen en ander klein leven. 

Al dit (onzichtbare) leven is van groot belang voor ander, zichtbaar leven.Hierbij kan men denken aan dieren, planten en bomen. Op de bomen kunnen mossen en korstmossen groeien, die weer een schuilplaats zijn voor bodemdieren.  

Citizen science
Een van de belangrijke onderzoeksonderdelen van het project is het zogenaamde citizen science. Hierbij gaat het erom dat de stadsbewoner met een app gegevens gaat verzamelen. Men kan via het mobiel foto’s maken van insecten, korstmossen, schimmels en straat planten. 

Na het uploaden naar de app, zal deze het organisme identificeren. Dit heeft 2 voordelen: de inwoner leert de stadsnatuur beter kennen en de database over de stadsnatuur van Nederland wordt verder aangevuld.  

Tevens kan men workshops volgen over het goed verzamelen van de data, maar tevens over het belang van biodiversiteit van de stad en deze te beschermen. Het project onderzoekt tevens wat het doet met de houding en het gedrag van mensen ten aanzien van de stadsnatuur. Meer informatie is te vinden op de site van Naturalis en de site van HvA .

(Bronnen: Nieuwsbrief Nature Today, Naturalis, HvA) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 07.01.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights