Fases Nobelhorst Twentsekant

ALMERE – De gemeente Almere gaat bezig met de ontwikkeling van Nobelhorst fase 5. De ingrediënten voor de ontwikkeling zijn onder meer 1.500 woningen en maatschappelijke voorzieningen zoals een school en een buurtcentrum. Tevens komt er ruimte voor ondernemers die een supermarkt, bloemenwinkel of een andere detailhandel willen starten.  

Nobelhorst fase 5 
Het college van Almere heeft een positief besluit genomen over het plan voor de ontwikkeling van Nobelhorst fase 5. Daarom heeft het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad instemming gevraagd voor de ontwikkeling van het plan. Als de gemeenteraad instemt, dan gaat de gemeente Almere de komende jaren in het gebied 1.500 woningen bouwen. 
Van deze 1.500 woningen is 35 procent gereguleerde huur, 40 procent valt binnen het betaalbare segment. Daarnaast zal er ruimte zijn voor één op de 4 woningen in de vrije markt. 

Dorps karakter 
Wethouder Julius Lindenbergh, wethouder Bouwen, Wonen en Bereikbaarheid, heeft laten weten dat het geweldig wonen is in Nobelhorst. De wijk krijgt een dorps karakter, waar men de buren kent. Tevens is er ruimte en voelt men zich dus thuis.  
Via dit ontwikkelingsplan zal de gemeente Almere een flink aantal woningen toevoegen aan het geheel van de stad. Volgens de wethouder is dit een belangrijke stap in de tijd van woningnood. 

Vanaf een vroeg stadium heeft de gemeenteraad reeds laten weten dat ze goed op de hoogte gehouden wilde worden over de plannen van de Nobelhorst. Dat heeft het college goed opgepakt en houdt daar terdege rekening mee. Dit leidt er onder meer toe dat de gemeenteraad een voorkeur kan uitspreken over een drietal varianten voor de ontwikkeling.
In de varianten ligt het zwaartepunt bij de bebouwing en hoe de openbare ruimte is gesitueerd. De 3 varianten zijn te vergelijken op punten als waar de meeste bebouwing komt en waar het groen is gesitueerd. 

Project met 5.600 woningen 
Het college heeft zo’n jaar geleden met de gemeenteraad afgesproken dat zij zou kunnen reflecteren op een aantal varianten voor Nobelhorst fase 5. De aanpak die nu voorligt voldoet aan deze afspraak. 

In 2019 en 2021 zijn 2 moties ingediend om een deel van het bedrijventerrein Twentsekant om te kleuren naar woningbouw. Middels de moties heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken om tempo te maken met het bouwen van betaalbare woningen. Gezien de huidige omstandigheden op de woningmarkt, is deze nu alleen nog maar urgenter geworden. Daarnaast past Nobelhorst fase 5 binnen de kaders van het Aanvalsplan Woningbouw 2023 als een locatie om die versnelling toe te passen. 

De planning is dat in het project Nobelhorst in totaal 5.600 woningen gebouwd gaan worden. Meer informatie over het project Nobelhorst fase 5 is te vinden op de pagina van het project van de gemeente Almere. 

(Bronnen: Gemeente Almere, Nobelhorst Fase 5)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 30.12.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights