Lelylijn

In Brussel is op 18 december een akkoord bereikt over de integratie van de Lelylijn als een essentiële spoorverbinding binnen het Europese spoornetwerk. Dit staat bekend als het Trans-Europees Transportnetwerk (TEN-T). Nederland heeft de opdracht meegekregen – als onderdeel van het akkoord – voor realisatie van de Lelylijn uiterlijk in 2050.   

Toevoeging Lelylijn aan TEN-T
Door de ontwikkeling wordt een ontbrekende schakel in de Europese verbindingen vervuld. Door de toevoeging van de Lelylijn aan TEN-T kan Noord-Nederland de rol als toegangspoort tussen West- en Noord-Europa nog effectiever invullen.  

Als de Lelylijn aangelegd wordt, zal dit bijdragen aan de ontwikkeling van een krachtig en duurzaam Europees spoornetwerk. Zowel het Europees Parlement als de lidstaten hebben ingestemd met het akkoord. 

Hierdoor komt de lijn op een lijst met belangrijke spoorverbindingen. Tevens is er een reële kans dat de Lelylijn in de komende jaren opgewaardeerd wordt naar het uitgebreide kernnetwerk. Hierdoor zal de lijn onderdeel worden van het Europese hogesnelheidstreinetwerk (HSL). 

Nieuw regeerakkoord 
De Initiatiefgroep Lelystad is van mening dat het akkoord een belangrijke mijlpaal is en een flinke steun in de rug. Tevens wordt meteen gezegd dat het een aanzet kan zijn om tijdens de formatie van het nieuwe kabinet, het eens te worden over de financiering van de Lelylijn.  

Deze financiering moet nu geregeld worden en dus worden opgenomen in het nieuwe regeerakkoord om later de eerder toegezegde startbeslissing te kunnen nemen. Op woensdag 6 maart wordt in Emmeloord het Lelylijn Symposium georganiseerd. 

Dit gebeurt in theater ‘t Voorhuys in Emmeloord, waar ook de Europese invalshoek van de spoorverbinding aan bod zal komen. De Europese lidstaten hebben in december 2022 al steun uitgesproken voor de integratie van de Lelylijn in het TEN-T netwerk. 

In april van dit jaar heeft het Europees Parlement (EP)  ingestemd. Dit gebeurde op initiatief van Europarlementariërs uit Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden. EP heeft tevens het belang benadrukt van het doortrekken van de Lelylijn naar de HSL-verbinding Hamburg / Scandinavië. 

Officieel moeten het Europees Parlement en de Raad nog instemmen met het voorlopige akkoord. Deze formaliteit – zoals het genoemd wordt – zal begin 2024 plaatsvinden. Na deze afronding treedt het herziene TEN-T netwerk in werking, met bijbehorende verplichtingen. 

(Bronnen: Lelylijn, Flevopost) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 19.12.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights