Meepraten

DRONTEN – De gemeente Dronten roept professionals op om mee te denken over de toekomst van de gemeente. De gemeente organiseert op 18 januari en 8 februari 2024 bijeenkomsten voor ondernemers, organisaties, instellingen en verenigingen uit de gemeente. Dit worden ‘werkateliers’ genoemd. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de opzet van een Burgerberaad.    

Werkateliers Dronten
Inwoners van de gemeente Dronten zijn van harte welkom voor het vormen van een beeld van hoe de gemeente Dronten er in 2050 eruit zou moeten zien. De gemeente begint daarom met de werkateliers. Deze werkateliers worden georganiseerd omdat de gemeenteraad samen met professionals en inwoners dat beeld wil gaan vormen. 

Tijdens de bijeenkomsten van 18 januari en 8 februari kan de professional zijn of haar ideeën over verschillende thema’s met de gemeenteraad delen. De bijeenkomsten starten om 9.00 uur en duren tot 17.00 uur en vinden plaats in De Meerpaal in Dronten. Het definitieve programma zal verspreid worden in januari. 
Professionals die mee willen denken, kunnen zich melden via de site van de gemeente Dronten. Als men eerst meer info wil of men heeft vragen, kan men dit kenbaar maken via een mailtje naar toekomst@dronten.nl

Dromen en denken over de toekomst
De toekomst is niet precies te voorspellen, maar de gemeente wil graag met de inwoners denken en dromen hoe er gewoond, gewerkt en geleefd wordt in 2050. Men kan zich een beeld vormen van wat belangrijk is voor de dorpen, voor de sociale samenhang en voor de groene omgeving. Hierbij gaat het over onderwerpen als energie, de zorg en mobiliteit in de toekomst. Tevens over hoe alles aangepakt moet worden om ook in 2050 een fijne, veilige en gezonde samenleving  te hebben met elkaar. Dit wil de gemeente in 2024 vastleggen in de Toekomstvisie Dronten 2050. 

Volgens de gemeente kan deze Toekomstvisie het beste opgesteld worden in coproductie met de samenleving. Hiermee zet Dronten een nieuwe stap in democratische besluitvorming, waardoor de samenleving meer invloed krijgt. Kennis buiten het gemeentehuis wordt hierdoor beter benut, wordt beter nagedacht over de toekomst en is iedereen binnen de gemeente eigenaar van de richting die als samenleving wordt ingeslagen. Een belangrijk item hierbij is het Burgerberaad. 

Toekomstberaad 
Basisscholen en middelbare scholen zijn ondertussen ook betrokken bij het nadenken over de toekomst. Daarnaast komen de 2 werkateliers in het voorjaar 2024. Tenslotte zal in maart het Dronter Toekomstberaad starten. Dit is een Burgerberaad zoals in meer gemeenten worden of zijn opgestart. Het Dronter Toekomstberaad zal de uitkomst van de meetings binnen de scholen en de werkateliers meenemen in hun gesprekken. De opzet is dat in juni het Toekomstberaad afgerond zal gaan worden, waarna de uitkomsten als zwaarwegend advies naar de gemeenteraad zullen gaan. 

De gemeente Dronten zal in januari 10.000 brieven sturen naar inwoners in de 3 kernen. Middels de brief wordt de geadresseerde uitgenodigd om mee te doen aan de loting voor het Dronter Toekomstberaad. Uit de aanmeldingen worden 100 deelnemers geloot, die samen een zo goed mogelijke afspiegeling van de samenleving van de gemeente vormen. Er zal in verhouding iets meer ruimte worden ingeruimd voor jongere deelnemers. 
Dit Burgerberaad zal 6 keer bij elkaar komen tussen maart en juni 2024, waarbij de deelnemers aan de slag gaan met allerlei onderwerpen die van belang zijn voor de toekomst. Het eindresultaat wordt in het najaar aangeboden aan de gemeenteraad.  

(Bron: Gemeente Dronten) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 07.12.2023

Ook te lezen via Dronten Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights