St Jansdal Ziekenhuis Lelystad

In Lelystad borrelt het nog steeds. Inwoners hebben het nog steeds moeilijk dat er geen ‘volwaardig’ ziekenhuis is, ondanks dat Lelystad de hoofdstad is van de provincie Flevoland. In de regionale media was laatst een artikel te lezen over een chronisch longpatiënte, die al drie keer in Harderwijk naar het ziekenhuis moest voor een opname. En dat valt voor een aantal mensen nog steeds moeilijk te accepteren. 

Overname van MC Zuiderzee
Nadat de IJsselmeerziekenhuizen – met locatie MC Zuiderzee in Lelystad – failliet gingen, heeft het Ziekenhuis St Jansdal de locatie in Lelystad overgenomen. Echter, de overname was zonder acute opname-afdeling, verloskunde, IC en spoedeisende hulp in de nachtelijke uren.

Maar voor vele Lelystedelingen is het niet of nauwelijks te verkroppen dat dit allemaal gebeurd is met ‘hun’ ziekenhuis. Zo is er een pagina op Facebook waar berichten worden geplaatst over een volwaardig ziekenhuis in Lelystad. 

Behoud Ziekenhuis Lelystad 
Maar ook is een Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad opgericht net na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. De Stichting heeft nog steeds een eigen site, die te vinden is op het internet.

Deze Stichting heeft / had tot doel om het bevorderen van het behoud van dan wel de heropening van een algemeen ziekenhuis in Lelystad. Hierbij hoort onder meer een 24-uurs spoedeisende hulp, acute verloskunde, beddenhuis, laboratoria, OK’s en een afdeling Röntgen. 

Behoud Ziekenhuiszorg Lelystad 
De Stichting is van naam veranderd en heet tegenwoordig Stichting Behoud Ziekenhuiszorg Lelystad (BZL). BZL is een vervolg van de eerdere Stichting. Op haar site geeft BZL aan dat St Jansdal voortvarend de zorg heeft overgenomen.   

De Stichting heeft een flink netwerk opgebouwd, waarmee getracht wordt de belangen van de inwoners van Oostelijk Flevoland te behartigen. Daarom worden de inwoners ook opgeroepen om mee te denken over een verdere ontwikkeling van het ziekenhuis. Wensen en onvolkomenheden kunnen bij BZL gemeld worden. 

Ervaringen / opmerkingen
In 2019 gaf de Flevolandse Patiëntenfederatie aan dat ‘de puinhoop’ minder groot was, dan net na het faillissement, maar dat de zorg nog steeds in opbouw was in Flevoland. In die tijd werd de spoedeisende hulp vervangen door een spoedpoli. 

Volgens een woordvoerder van het St Jansdal kon men voor meer dan 90 procent van de ziekenhuiszorg in Lelystad terecht. Een van de punten die opgemerkt werden, was dat de poliklinische geboorten in andere ziekenhuizen was toegenomen door het wegvallen van de acute verloskunde in Lelystad. 

Ondertussen hebben nog steeds Lelystedelingen moeite met wat er gebeurd is met ‘hun ziekenhuis’ en wat er mogelijk nog op stapel staat. Vooral het gebouw is monumentaal voor veel Lelystedelingen. Er worden ook opmerkingen geplaatst op verschillende sites. 

Daarnaast is Lelystad de provinciehoofdstad waar treinen rijden, ongelukken gebeuren en veel ouderen wonen. Men wil 24/7 artsen op de eerste hulp. Volgens de Flevolandse Patiëntenfederatie worden de geluiden ook gehoord, maar heeft de politiek toch een ander wensenlijstje. 

Velen wensen dat de zorg in Lelystad verder wordt uitgebreid. Maar de politiek weet ook dat de tendens is naar concentratie van de acute zorg. Desondanks heeft de gemeenteraad in het raadsakkoord 2022 – 2026 laten opnemen, dat verwacht wordt dat het college met een plan komt. 

Er moet een plan en strategie komen vanuit het college, waarin wordt aangegeven dat het college gaat voor een volwaardig ziekenhuis met 24/7 aan eerste hulpaanbod en geboortezorg. De PvdA-fractie vult aan met de opmerking dat Lelystad wil groeien naar 120.000 inwoners en dat betekent dat men een volwaardig ziekenhuis hierbij mag verwachten.

(Bronnen: De Stentor, AD, Actie Ziekenhuis Lelystad, Behoud Ziekenhuiszorg Lelystad, NOS)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 27.11.2023 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights