Vergadering Raad

MIDDELBURG – Namens het college van Burgemeester en Wethouders heeft wethouder Rutger Schonis (D66, met in portefeuille onder meer Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen) op woensdag 8 november het adviesrapport ‘Inwonerberaad Woningbouw Middelburg’ met de kansenkaart in ontvangst genomen. Namens de Inwonerraad waren 3 deelnemers aanwezig bij de overhandiging in de raadzaal.  

Adviesrapport 
In het adviesrapport is een kansenkaart opgenomen voor woningbouwlocaties binnen de gemeente. Het rapport is tot stand gekomen tijdens twee bijeenkomsten. Voor de Inwonerraad zijn een 60-tal inwoners van de gemeente ingeloot om met elkaar in gesprek te gaan over mogelijke nieuwe woningbouwlocaties binnen de gemeente Middelburg. 
De loting is gedaan door een extern bureau, dat ook het hele proces heeft begeleid. Tevens werden de inwoners bijgestaan door een externe expert op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen.  

Het advies en proces
Het college van B & W heeft nu het adviesrapport in ontvangst genomen, zodat er een ambtelijk advies kan komen aan het college over de locaties die zijn aangedragen door de Inwonerraad. Daarna zal de kansenkaart met het advies van het college worden aangeboden aan de gemeenteraad, die er een besluit over moet nemen.

Verwacht wordt dat de gemeenteraad Middelburg in februari een besluit zal nemen over nieuwe woningbouwlocaties. Op dat moment zal pas duidelijk worden wat nieuwe locaties kunnen zijn. Het aangeboden advies vanuit de Inwonerraad is een zwaarwegend advies. Het college en de gemeenteraad kunnen afwijken van de kansenkaart, maar dat moet gebeuren met een goed onderbouwde uitleg.  

Inwonerberaad Woningbouw Middelburg 
Dit participatietraject had tot uiteindelijk doel om te komen tot een kaart waarop kansrijke locaties zijn ingetekend. In de kansenkaart zijn potentiële woningbouwlocaties aangegeven voor zowel koop- als sociale huurwoningen.  
In het proces is niet gesproken over de vraag wat voor soort woningen er gebouwd gaan worden. Dit zal uitgewerkt worden in concrete plannen voor de uiteindelijke woningbouwlocaties.  

Aangezien de gemeente Middelburg advies van haar inwoners wil over geschikte nieuwe woningbouwlocaties binnen de gemeente is een groep inwoners ingeloot. Deze groep – Inwonerberaad Woningbouw Middelburg – kon meepraten over de locaties binnen de gemeente, wat niet alleen de stad Middelburg inhield, maar ook voor de verschillende dorpen. 

De gemeente heeft willekeurig bewoners uitgenodigd om zo tot een diverse groep inwoners te komen. In de onderliggende stukken van de gemeente wordt gesproken over een 50-tal ingelote inwoners vanuit de gehele gemeente en vertegenwoordigers van de wijkteams. Dit Inwonerberaad vormde een afspiegeling van de samenleving. 

In de komende jaren zal het aantal inwoners binnen de gemeente Middelburg verder stijgen. Om alle bestaande en nieuwe inwoners een woonplek te kunnen geven, moeten er veel woningen gebouwd worden in de komende jaren (in eerste instantie voor de periode tot 2040). De vraag is alleen waar deze woningen moeten komen. Volgens de gemeente kunnen inwoners gezamenlijk tot slimme en haalbare adviezen komen. 

(Bronnen: Gemeente Middelburg, Zeeland Net, Middelburg Ontmoet) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 09.11.2023

Is ook te lezen via Middelburg Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights