Ondertekening Green Deal 3.0

Op dinsdag 31 oktober 2023 hebben ziekenhuis St Jansdal, Medicamus en Zorggroep Noordwest-Veluwe hun handtekening gezet onder de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Hiermee tonen de organisaties aan dat ze zich gezamenlijk inzetten voor een groene en duurzame toekomst. De organisaties pakken. Het streven is naar een duurzame manier van werken omdat men het beste wil voor de patiënten en collega’s.  

Groene samenwerking
Direct na de ondertekening zochten de collega’s van de drie organisaties elkaar op om te bespreken hoe ze de groene samenwerking verder kunnen gaan vormgeven en hoe ze elkaar volop kunnen inspireren.

Arend Jan Poelarends, lid raad van bestuur St Jansdal: “Ik geloof dat alle kleine beetjes helpen en wat iedereen thuis in het klein op het gebied van duurzaamheid doet is belangrijk. Maar de grote organisaties en bedrijven in Nederland moeten wel het voorbeeld geven. Daarom is het van belang dat wij streven naar een zo klimaatneutraal mogelijk ziekenhuis.”

Mariëlle Bothof, directeur Huisartsen Coöperatie Medicamus: “We hebben een gezamenlijke maatschappelijke opgave waaraan Medicamus haar steentje moet en wil bijdragen. Door het samen te doen, kunnen we van elkaar leren, elkaar inspireren, aanmoedigen en versterken en zo meer impact.”

Gertjan Veening, bestuurder Zorggroep Noordwest-Veluwe: “Wij voelen ons vanuit onze waarden en onze visie op rentmeesterschap verantwoordelijk voor meerdere generaties. In de Zorggroep werken wij al langere tijd met aandacht voor duurzaamheid. De collectieve verantwoordelijkheid willen we graag bekrachtigen door samen met belangrijke partners in de regio Green Deal te ondertekenen. ” 

Green Deal 3.0
De doelstellingen in de Green Deal 3.0 zijn ondergebracht in 5 thema’s:

  • Stimuleren van een gezonde leefstijl om zowel patiënt als medewerker langer gezond te houden en sneller te herstellen
  • Door de patiënt en medewerkers goed te informeren over hoe men het beste verslechtering van het klimaat kan voorkomen of verminderen
  • Minder tot geen CO2-uitstoot 
  • Circulair werken, dus minder afval en alles wat afval is recyclen tot een grondstof voor andere producten
  • De negatieve gevolgen van medicijnen op het milieu verminderen

(Bron: Ziekenhuis St Jansdal) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 02.11.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights