DORDRECHT – De gemeente Dordrecht heeft een sluitende begroting 2024. Met de begroting wordt voortgebouwd op de ingeslagen weg van het Politiek Akkoord 2022 – 2026. Maar de gemeente waarschuwt dat ze zich tegelijkertijd wel voorbereidt op financieel zwaardere tijden. Zoals het er nu uit laat zien, zal er een groot financieel tekort ontstaan vanaf 2025, wat groter wordt in de jaren erna. Dit zal vragen om scherpe keuzes voor de toekomst. 

Scherpe keuzes voor de toekomst
De gemeente krijgt te maken met een nieuwe financiële toekomst, dat zal vragen om scherpe keuzes voor de toekomst. Vanaf 2026 zal de gemeente – net als andere gemeenten aangeven – voor grote uitdagingen komen te staan.  
De gemeente heeft laten weten dat dit voor een deel komt doordat gemeenten minder geld krijgen van het Rijk. Maar tevens ziet Dordrecht de eigen kosten hoger worden. Dit kan inhouden dat op langere termijn de gemeenschappelijke voorzieningen vervangen moeten worden. 

En voor deze operatie is veel geld nodig. De gemeente moet zich daarop voorbereiden, wat inhoudt dat bezuinigingen noodzakelijk zijn. Dat zal zorgvuldig gebeuren. Daarom gaat de gemeente nu al starten met de voorbereidingen. Zoals afgesproken zullen de lokale lasten alleen meestijgen met de inflatie. Deze correctie is 7.4 procent.   

De tweede begroting van dit college 
De begroting 2024 zal de tweede begroting voor dit college betekenen. Het college zal het komende jaar doorgaan op de ingeslagen weg van het Politiek Akkoord 2022 – 2026. Hierbij horen dan een aantal zaken, zoals: 

  • meer betaalbare woningen, naast het starten en verder uitwerken van belangrijke bouwprojecten, zoals het Maasterras, Stadswerven, Wilgenwende, Amstelwijck en Spuiboulevard
  • een duurzame en groene stad. Hierbij valt te denken aan het vergroenen van Wantij-West. Tevens krijgt elke nieuw geboren Dordtenaar in 2024 een boom
  • bestaanszekerheid en gelijke kansen. Dat betekent dat elke inwoner van Dordrecht moet kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeente wil daarom nog meer mensen bereiken met het ruimhartige armoedebeleid. Tevens wil men het succes van de DordtPas vasthouden en uitbreiden  
  • groei van de economie en een gezonde arbeidsmarkt. Er zullen afspraken gemaakt worden met het voortgezet onderwijs, waardoor het potentieel van de jongeren beter benut kan worden. Daar hoort ook bij dat opleiding en werk nog beter op elkaar moeten aansluiten
  • een veilige, leefbare en levendige stad.Een prettige stad betekent een veilige stad. Dat betekent dat de gemeente doorgaat met werken aan de veiligheid. Dit wordt gedaan samen met partners, inwoners en ondernemers. Hierbij valt te denken aan het verbeteren van de digitale veiligheid en het tegengaan van ondermijning  

De gemeente Dordrecht heeft een afbeelding gepubliceerd, waarin in een opslag te zien is waar de gemeente in 2024 het geld aan uitgeeft. Op 7 november zal de gemeenteraad een besluit nemen over de begroting 2024. De gehele begroting is terug te vinden op de gemeentelijke pagina van Dordrecht.

(Bronnen: Gemeente Dordrecht, Begroting 2024 Dordrecht) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 21.10.2023

Ook te lezen via Dordrechts Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights