Staatsbosbeheer heeft gemeld dat er de komende week werkzaamheden worden uitgevoerd in delen van het Uilenbos. Het Uilenbos is een deel van het Hollandse Hout dat noordelijk ligt van de Buizerdweg. De werkzaamheden vinden plaats aan de fijnsparren aan de zuidwestkant van de Appelvinkroute. De sparren zijn volgens Staatsbosbeheer aangetast door een keverplaag.  

Hollandse Hout
Het Hollandse Hout ligt ten zuidwesten van Lelystad. Het is een bosgebied van bijna 900 ha met overwegend loofbomen. De opzet van het bos was een buffer te vormen tussen Lelystad en de Oostvaardersplassen. 

Bij het opspuiten van Flevoland (1972 -1973) werd het gebied beplant met snelgroeiende bomen, zoals populieren, wilgen en elzen. Een ander deel was bestemd voor huizen die er niet kwamen. Daar werden langzaam groeiende bomen geplant, onder meer eiken en beuken.  

Bomen zijn aangetast
In het deel van het Uilenbos waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden, staan sparren die aangetast zijn door een bepaalde kever, de Letterzetter, die juist verzwakte bomen aanpakt. Door de droogte kunnen bomen verzwakken en kwetsbaar maken voor aanvallen.  

Bijna alle percelen met de fijnspar in het Hollandse Hout zijn aangetast. De afgelopen jaren kon door de droogte in het groeiseizoen de kever zich makkelijk verspreiden. Bij aangetaste bomen ziet men uitgeputte en weinig vitale bomen.  

Tevens zijn de naalden vaak bruin in plaats van groen. De kever maakt gangen onder de bast, waardoor deze los komt te zitten en de boom uiteindelijk zal afsterven. Volgens Staatsbosbeheer is de enige oplossing om de aangetaste bomen weg te halen. 

Daarna zullen in het komend plantseizoen de open plaatsen weer beplant worden door bomen – meestal loofbomen – en struiken. Het zuidelijke deel van de Appelvinkroute is afgesloten. Dit om gevaarlijke situaties te voorkomen.  

Mogelijk zal er nog meer afgesloten worden, zoals het wandelpad. Staatsbosbeheer waarschuwt dan middels borden. Verstandig is om het Uilenbos aan de noordelijke en oostelijke kant te gebruiken. Beter is nog andere delen van het Hollandse Hout te bewandelen. 

Letterzetter
De kever waar het hier om gaat, is de Letterzetter (Ips typographus), een roodbruin tot zwart kevertje van zo’n 5 mm lang. De kever boort een gang onder de bast van verzwakte of stervende bomen. Dit wordt de moedergang genoemd. Meestal zo’n 10 cm lang. 

Aan beide kanten worden de eieren in een soort nisjes afgezet. De larven gaan daarna loodrecht op de moedergang hun eigen gangen graven (ze vreten er zich doorheen). Hierdoor ontstaat een haast symmetrisch patroon (als een letterzetter). 

De verpopping vindt plaats aan het eind van de gangen van de larven. En van daaruit boren de jonge kevers hun opening naar buiten. De bast zal van de boom vallen na ‘een zware keveraanval’ . Hierdoor zal de boom ook sterven. 

(Bronnen: IVN, Wikipedia, WUR, FlevoPost) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 13.10.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights