TILBURG – De gemeente Tilburg heeft besloten om zich aan te sluiten bij de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving. Dit besluit geeft aan dat de gemeente Tilburg de komende 2 jaar op zoek gaat naar de mogelijkheden voor gezond en duurzaam voedsel in de gemeente. 

Gezond en duurzaam 
Een gezondere leefomgeving in Tilburg is van groot belang om daaraan te werken. Volgens de gegevens is meer dan de helft van de inwoners te zwaar. Tevens komen bepaalde vormen van kanker in Tilburg vaker voor dan op andere plekken.
Gezond en betaalbaar voedsel is belangrijk om gezond te kunnen leven. De gemeente is van mening dat in de afgelopen jaren het voedselaanbod steeds minder gezond is geworden. Zo geven de cijfers aan dat in 10 jaar tijd het aanbod ongezond voedsel met zo’n 45 procent is gestegen. De City Deal heeft de ambitie om de voedselomgeving in 2030 in de gemeente Tilburg overwegend gezond en duurzaam te maken. Dit moet vooral gebeuren rond scholen, in openbare gebouwen, in supermarkten, catering en in de horeca.  

Weinig gezond eten 
Wethouder Gezondheid, zorg en ondersteuning, Marcelle Hendrickx, is van mening dat vooral in de kwetsbare wijken en rondom scholen er te weinig gezond eten is. De wethouder zegt dat die trend veranderd moet worden. Tilburg zet graag een stap naar voren als het gaat om een gezonde (re) voedselomgeving en de rol van de gemeente daarbij. De gemeente heeft gezien bij andere gemeenten dat er kansen zijn en die wil Tilburg nu pakken. 

De gemeente geeft aan dat er samengewerkt moet worden aan een gezonde stad waarin iedereen de vrijheid heeft om te kiezen voor gezonde voeding. In sommige wijken is dat nu bijna niet mogelijk. Volgens de wethouder is gezond voedsel tevens een kans om mensen dichter bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld via buurtmoestuinen. 

City Deal
City Deals zijn afspraken tussen gemeenten, provincies en het rijk, bedrijven en andere organisaties om samen te werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In oktober 2021 is de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving gestart. Eerder hebben al een aantal organisaties de City Deal getekend, zoals de gemeenten Almere, Amsterdam, Ede, Haarlem, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Wateringen. Tevens zijn het Voedingscentrum, JOGG, Taskforce Korte Keten, Flevo Campus, Platform 31, provincie Zuid-Holland en de ministeries LNV, VWS, BZK  aangesloten.  

Door zich aan te sluiten bij deze City Deal willen de aangesloten partners hun rol in de voedselomgeving onderzoeken. Tevens wordt er gezocht naar een oplossing wat er moet gebeuren om een gezondere voedselomgeving te krijgen. Dit gaat samen met de inwoners, omdat het uiteindelijk om hun gezondheid gaat.
In Tilburg zijn al een aantal goede voorbeelden te zien. Hierbij valt te denken aan gezonde wijkcentra en het Tilburgse platform voor voedsel-ondernemers 013Food. De gemeente hoopt andere gemeenten binnen de City Deal te inspireren met goede Tilburgse voorbeelden. 

(Bronnen: Gemeente Tilburg, Agenda Stad)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 12.10.2023

Is ook te lezen via Tilburg Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights