APELDOORN – Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Apeldoorn heeft de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) voor de periode 2024 – 2027  aan de gemeenteraad voorgelegd. In deze begroting staan voorstellen om te investeren op zowel sociaal als op fysiek vlak. Hierbij valt te denken aan extra geld voor de energietransitie en de bouw van nieuwe woningen. Voorgesteld wordt om de gemeentelijke belastingen volgens de huidige inflatie van 3.5 procent te verhogen. Tenslotte wordt de hondenbelasting gehalveerd. 

Investeren in de samenleving 
Het college heeft hierbij aangegeven dat men in de begroting breed wil investeren in de samenleving van Apeldoorn. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op ruimte voor nieuwe bedrijven, zorgwoningen, veiligheid en aanleg van een warmtenet in de wijk Kerschoten.
Tevens meldt wethouder Financiën, Henk van den Berge, dat Apeldoorn investeert in preventie, in de jeugd van Apeldoorn en het blijven inzetten voor het vergroenen van de openbare ruimte. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de uitrol van het actieplan armoede en de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs. 

Apeldoorn Ontwikkelt Fonds 
Volgens de wethouder passen de investeringen goed bij wat in Apeldoorn genoemd wordt ‘Brede Welvaart’. Brede Welvaart gaat niet alleen over geld verdienen, maar ook hoe Apeldoorn het doet op sociaal- en milieugebied. Het helpt de gemeente bij het maken van slimme keuzes voor de stad en de inwoners. 

Daarnaast geeft de wethouder Financiën aan dat de gemeente Apeldoorn geld apart zet om te kunnen investeren in de stad. Dit gebeurt in een speciaal fonds: het Apeldoorn Ontwikkelt Fonds. Met dit Fonds kan het college blijven investeren in belangrijke zaken zoals woningen, bedrijventerreinen en beter vervoer. Tevens kan de gemeente sneller handelen als er nieuwe kansen zich aanbieden. 

Financieel verantwoord
De gemeente Apeldoorn behoudt haar stevige financiële positie met een reserve van 94 miljoen euro en een aanvullende buffer van 5 miljoen voor nieuwe ontwikkelingen in 2024 en verder. 
De wethouder legt tevens uit dat de gemeente zich opmaakt voor een financieel onzekere toekomst, ondanks de goede financiële uitgangspositie. Het college is zich bewust van de financiële uitdagingen die op het pad komen van de gemeente. Ook Apeldoorn – net als vele andere gemeenten – geeft aan dat de mogelijkheid er is dat de gemeente miljoenen euro’s minder krijgt vanaf 2026. Dit jaar staat ondertussen bekend als het ‘Ravijnjaar 2026’. Apeldoorn bereidt zich hier ook op voor.

Goedkeuring door de gemeenteraad 
Het college stelt de begroting voor, maar de gemeenteraad zal het definitieve oordeel over de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) voor de periode 2024 – 2027 geven. Volgens het college van Burgemeester en Wethouders wordt met de MPB 2024 – 2027 een koers uitgezet, die niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk verantwoord is. De gemeente blijft investeren in de Brede Welvaart van Apeldoorn, binnen een verantwoorde financiële huishouding. 
De gemeenteraad zal de begroting bespreken op donderdag 2 november en donderdag 9 november.   

(Bronnen: Gemeente Apeldoorn, Meerjarenbegroting 2024 -2027)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 04.10.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights