Groene Tuin

ZEEWOLDE – Veel inwoners willen de buurt nog mooier maken dan ze al is. Denk hierbij eens aan het aanleggen van een prachtige bloemenweide. Zo’n bloemenweide fleurt de buurt op én de bloemen zorgen voor een betere balans tussen planten en insecten. Voor de buurt is het gewoon een win-win situatie. Dit project kan samen met de buurt worden uitgevoerd, want samen kan men meer voor elkaar krijgen.

Een stuk gras inzaaien 
Op het moment dat men meedoet, zaait men samen met de gemeente en buurtbewoners een stuk gras in. Belangrijk is te weten dat er wat ‘regeltjes’ zijn: 

  • via een handtekeningenlijst moet aangetoond worden dat de buren achter het idee staan en mee willen helpen
  • het voorstel wordt gestuurd aan de gemeente – info@zeewolde.nl – onder vermelding van inzaaien bloemenweide
  • de gemeente geeft een reactie of het gebied geschikt is. Hierbij is het van belang dat het werk binnen het beheer passen en de machines er goed bij kunnen. Tenslotte is veiligheid een belangrijk aspect
  • de aannemer van de gemeente maakt het gebied zaaiklaar. Hierna kan men samen met de buurt het gebied inzaaien en aanharken 
  • de gemeente onderhoudt en maait het gebied als hooiland 

Operatie Steenbreek 
Een voorbeeld van zo’n initiatief is Operatie Steenbreek. De gemeente Zeewolde is partner in de Operatie Steenbreek. Men wil met deze operatie inwoners van Zeewolde enthousiast maken om de tuin te gaan vergroenen. Veel tuinen hebben vaak bestrating waardoor de doorlaatbaarheid vermindert. Hierdoor kan het water niet meer in de bodem zakken. Een aantal onderzoeken heeft aangetoond dat het welbevinden van mens, dier en natuur gevaar loopt door het toenemen van verharding in de tuinen. Operatie Steenbreek is een landelijk samenwerkingsverband tussen kenniscentra, overheid, bedrijfsleven en burgers.   

Als men meer groen in tuinen aanbrengt en minder bestrating, kan het regenwater beter afgevoerd worden. Hierdoor blijft de tuin koeler en warmt het dorp minder snel op. Tevens zal de waterhuishouding verbeteren en is er meer voedsel voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Iedereen kan meedoen aan Operatie Steenbreek.  

Samenwerking in Zeewolde 
De Operatie Steenbreek is een initiatief van de landelijke stichting Operatie Steenbrink. In Zeewolde wordt het initiatief ondersteund door de gemeente, woningcorporatie Woonpalet, Waterschap Zuiderzeeland, Landschapsbeheer Flevoland, GildenGroen, IVN Zeewolde, Bewonersgroepen van de Kwetterwei en Groen in de Wijk. 

Operatie Steenbreek is opgericht in 2015 om concreet actie te kunnen voeren tegen de trend om particuliere tuinen te verharden. Een jaar eerder was er een discussie in Wageningen over de mogelijke negatieve effecten van de verstening op de stedelijke natuur. Opvallend was de afname van biodiversiteit.
De Stichting Operatie Steenbreek is sinds januari 2019 gefuseerd met Stichting Entente Florale Nederland en samen is men verder gegaan onder de naam Stichting Steenbreek.  

De Stichting Steenbreek wil het verstenen stoppen – dit geldt zowel voor de private als voor de publieke ruimte – en tevens werken aan duurzame vergroening van de leefomgeving. Volgens de zogenoemde Steenbreekvisie moet groen weer vanzelfsprekend worden in Nederland. Dat betekent dat van bewoner tot bestuurder hiernaar handelen.  

(Bronnen: Duurzaam Zeewolde, gemeente Zeewolde, Operatie Steenbreek, Stichting Steenbreek)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 29.09.2023

Ook te lezen op Zeewolde Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights