De milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft afgelopen week in de Utrechtse rechtszaal geëist dat de provincie Flevoland actie onderneemt tegen de asfaltcentrale in Lelystad. Volgens de milieuorganisatie zou de asfaltcentrale beter haar best moeten doen om de uitstoot van kankerverwekkende stoffen te minimaliseren.

Doelstellingen MOB 
Op de site van MOB staat te lezen waar de milieuorganisatie voor staat. De organisatie geeft aan dat biodiversiteit het enige echte kapitaal van de mensheid is. Dit is geschreven naar aanleiding van de woorden van Louise Vet. 

Biodiversiteit is de basis van goed functionerende ecosystemen en de mens is daarvan afhankelijk. Tevens is de mens onderdeel van de natuur, maar gaat er slecht mee om. Het Europees Milieu Agentschap heeft aangegeven dat de biodiversiteit in Europa drastisch achteruit gaat. 

MOB is al ruim 25 jaar bezig om te werken aan een beter milieu. Zo zijn er 3 doelstellingen beschreven. De eerste doelstelling gaat over de bijdrage die geleverd moet worden aan het voorkomen van de opwarming van de aarde. 

Daarnaast moet de neergang van de Nederlandse natuur gestopt worden. Hierbij is het nodig dat een andere weg wordt ingeslagen om de natuur te herstellen en de doelstellingen te halen, zoals wettelijk verplicht. 

Tenslotte wil MOB er voor zorgen dat de regering bij de les wordt gehouden waar het gaat om de democratisch tot stand gekomen wetgeving. De organisatie heeft in de afgelopen jaren vele honderden juridische procedures gevoerd, waarvan er vele met succes zijn afgerond. 

Milieuvergunning
De milieuorganisatie heeft donderdag in de rechtbank van Utrecht aangegeven dat de asfaltcentrale niet voldoet aan de verplichting uit de milieuvergunning. Volgens deze verplichting moet eens in de 5 jaar gegevens worden verstrekt over welke stoffen worden uitgestoten. 

Het is mogelijk dat er geen uitstoot is, maar dan moet dat ook gemeld worden. Volgens MOB zou het niet alleen gaan om benzeen en kankerverwekkende PAK’s maar ook andere mogelijk gevaarlijke stoffen.  

Daarnaast zou de centrale onderzoek moeten doen of het productieproces aangepast kan worden. Daarnaast hoe dit moet gebeuren. Dit is nodig om de emissiewaarden naar beneden te krijgen, ook als ze al onder de toegestane waarden liggen. 

Geen reden tot optreden 
Volgens de provincie is er geen reden om op te treden, daar aan de verplichting is voldaan. Er is een meting in 2019 gedaan naar de uitstoot van benzeen. Tevens is er een meting gedaan naar de uitstoot van kankerverwekkende PAK’s in mei. 

Daarnaast heeft de provincie gemeld dat de uitslagen van beide metingen geen reden geven tot ingrijpen. Daarnaast zullen er in oktober weer nieuwe metingen worden uitgevoerd. MOB is van mening dat de waarden van de PAK-meting wel de grenzen hebben overschreden. 

Daarom is er ook nog een (ander) handhavingsonderzoek. Daarentegen zegt Flevoland dat verdere aanpassingen niet nodig zijn, daar de centrale al de beste methode gebruikt. De rechtbank zal over een aantal weken een uitspraak doen. 

(Bronnen: AD, Mobilisation for the Environment, Omroep Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 23.09.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights