KAMPEN – De inwoners van de wijk Brunnepe – verenigd in het Actiecomité Brunnepe – hebben samen met de gemeente Kampen een manier gevonden om het Cruyff Court open te stellen voor de spelende jeugd van 9.00 tot 21.00 uur. Hierbij gaat het om continu toezicht door 2 volwassenen en gezamenlijk opgestelde spelregels. Deze aanpak is op 18 augustus ingegaan en zal voorlopig duren tot het einde van de zomervakantie. Daarna zal een evaluatie volgen en gezocht worden naar een blijvende oplossing.     

Naar aanleiding van geluidsoverlast
Na de bijeenkomst op maandag 14 augustus is in gezamenlijk overleg gewerkt aan spelregels. Deze regels moeten helpen om de in de buurt ervaren (geluids)overlast binnen de perken te houden. Daarnaast heeft het Actiecomité met buurtbewoners een rooster opgesteld, waardoor tussen 9 en 21 uur steeds 2 volwassenen op het Cruyff Court aanwezig zijn. Bij voorkeur zullen ze vergezeld worden door een jongerenwerker van WijZ Welzijn.  

Woordvoerder van het Actiecomité, Sonja Beniest, heeft laten weten dat het Actiecomité Brunnepe de handen ineen geslagen heeft met de gemeente om te werken aan de toekomst, mét alle kinderen. Ze is hier erg blij mee, net als andere bewoners, die aangeven dat men blij is met de oplossing, omdat het al veel te lang heeft geduurd. 
Voor de jeugd was een week van besprekingen, regels opstellen en afspraken maken misschien te lang, maar het Actiecomité is van mening dat het toch snel is gegaan en is de gemeente daar dankbaar voor.  

Balletje trappen
Ook de gemeente is erg enthousiast over de inzet van de buurtbewoners en de jongeren. Dit heeft locoburgemeester Erik Faber laten weten. Zeker omdat het nu geleid heeft tot deze praktische invulling. De locoburgemeester geeft verder aan dat de inzet vanaf het begin was om georganiseerde activiteiten op het Cruyff Court te laten plaatsvinden. Om dit te kunnen realiseren is er binnen het wettelijk kader maximaal gezocht naar ruimte om sport en spel op het Cruyff Court mogelijk te houden. 

Volgens Erik Faber wordt die ruimte – mede door de samenwerking – maximaal ingevuld. De gemeente is hier zeer blij mee en zeker voor de jeugd zelf. De nieuwe werkwijze is op vrijdag 18 augustus ingegaan. 
Dit heeft geresulteerd in een feestelijk moment op maandag 21 augustus bij het Cruyff Court. De locoburgmeester heeft namelijk op dat moment – conform de toezegging die hij had gedaan – een balletje getrapt met de jongeren. Dit was maandagavond om 19.00 uur. 

Gemeente, Actiecomité Brunnepe, buurtbewoners en jongeren zijn blij met de hernieuwde openstelling van het Cruyff Court. Het plaatselijke sportpleintje is eerder gesloten geweest vanwege overlast voor de buurt. Aangegeven werd toen dat dit het gevolg is geweest van het gebrek aan toezicht. 

(Bronnen: Gemeente Kampen, SP Kampen, RTV Oost) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 22.08.2023

Ook te lezen op kampen.nieuws.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights