HOOFDDORP – Buurtbewoners hebben aan de bel getrokken over het kappen van bomen. De gemeente Haarlemmermeer is van plan 18 bomen te gaan kappen bij de kinderboerderij aan de Boslaan. Dit gebeurt bij Kinderboerderij de Boerenzwaluw. Zowel op de site van de kinderboerderij als van de gemeente is niets terug te vinden van het kappen van de bomen. 

Gekleurde stippen
De gemeente Haarlemmermeer laat op haar site weten dat als de gemeente bomen laat kappen, dat er een goede reden voor is. Meestal is de boom dan ziek of onveilig voor mensen en dieren. Mochten er plannen zijn voor de bomen, dan verft de gemeente een gekleurde stip op de stam. 
Volgens de gemeente betekent een groene of witte stip op de stam van de boom, dat het een ‘risico-boom’ is. Risicobomen hebben een zichtbaar gebrek en zijn onveilig voor de omgeving. Meestal wordt zo’n boom gesnoeid of gekapt.   

Een rode, roze, blauwe of gele stip betekent dat de boom gekapt wordt. Dit kan ook een ‘risico-boom’ zijn maar er zijn ook andere redenen, zoals het verstoren van de groei van bomen eromheen, de wortels beschadigen straten en stoepen, de boom staat te dicht bij een gebouw, de boom belemmert het zicht voor het verkeer.  
Daarnaast is de gemeente verplicht om de bomen veilig te houden. Dit houdt in dat als de bomen ziek zijn, dat de gemeente het gevaar voor de omgeving moet wegnemen. Hierbij moet men denken aan bomenziektes als essentaksterfte, iepenziekte en kastanjebloedingsziekte. 

Bomen kappen 
Volgens de lokale media hebben minimaal 2 omwonenden vragen gesteld over de kap van 18 bomen bij de kinderboerderij. Een van de vragenstellers, Emmy,  heeft de gemeente gebeld en daar het antwoord gekregen dat de gemeente de bomen gaat kappen, omdat de grond in het gebied vervuild is. Volgens de gemeente heeft hierbij gemeld dat een verschoningsactie niet zou volstaan. Volgens Emmy, liefhebster van een groene wijk, zijn de bomen sterke, oude hoge bomen. Volgens haar is de kap onaanvaardbaar. De gemeente heeft geantwoord dat ze niet alleen de vervuiling tussen de bomen kan halen, want anders zou een deel van de vervuiling in de grond achterblijven. Tevens zouden dan de wortels van de bomen beschadigd worden, waardoor de bomen alsnog zouden sterven. 
Emmy heeft aangegeven dat de bomen goed groeien op de ‘vervuilde’ grond en heeft gevraagd wanneer een kind zou eten van de vervuilde grond. Volgens haar zijn de bomen van een groot levensbelang, ze nemen de schadelijke stoffen op en geven schone lucht. 

Een andere omwonende heeft ook haar verbazing uitgesproken over het kappen van de bomen. Deze bomen staan al vele jaren in het wandelbos van Hoofddorp en zien er prachtig uit. Het is doodzonde als deze bomen moeten verdwijnen. Volgens deze bewoonster woont men dichtbij de luchthaven en is de luchtkwaliteit toch al niet best. 
Tevens zet ze vraagtekens bij de opmerking van de gemeente, dat een kind er zou gaan spitten en een hap zou nemen van de grond.

Aangezien er op de site van de gemeente niets te vinden is over het voornemen van het kappen van de 18 bomen, blijven er een aantal vraagtekens staan. Zo kan men zich afvragen wanneer de gemeente wist van de vervuiling, wat is de vervuiling, hoe vaak heeft een kind van de grond ‘gegeten’, kan men inderdaad de vervuilde grond niet weghalen, kan men niets om het gebied plaatsen ter afscherming. De vraag is tevens of de gemeenteraad is ingelicht en hoe men daar over denkt. 

(Bronnen: Gemeenteraad Haarlemmermeer, Gemeente Haarlemmermeer, Kinderboerderij De Boerenzwaluw, HC Nieuws) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 12.08.2023 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights