Woningcorporatie Centrada heeft plannen voor minimaal 250 woningen per jaar erbij om het woningtekort aan te kunnen pakken. Daarom legt Centrada de focus voor de komende jaren op nieuwbouw om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar woonruimte in Lelystad. In het strategisch plan – waarin men 10 jaar vooruit kijkt – staan forse investeringen in nieuwbouw.  

Zoekduur sociale huurwoning verminderen 
Centrada heeft de ambitie om de zoekduur voor een sociale huurwoning terug te brengen naar zo’n 2 jaar. Op dit moment is het aantal woningzoekenden opgelopen tot bijna 19.000. Hierbij neemt het aantal urgenties ook alleen maar toe. 

Daarnaast wordt de taakstelling voor huisvesting van statushouders hoger. Volgens Centrada is het versneld toevoegen van woningen van essentieel belang. Alleen op die manier kunnen alle woningzoekenden een betere kans krijgen op het vinden van een woning.

Betaalbare locaties 
In de plannen van Centrada wordt gesproken over de toevoeging van gemiddeld minimaal 250 woningen per jaar voor de komende 10 jaar. Voor de jaren 2025 / 2026 verwacht men een piek met de mogelijkheid van 400 tot 500 woningen per jaar.  

Om deze plannen te kunnen realiseren, zijn geschikte locaties nodig. Hiervoor is een nauwe samenwerking met de gemeente Lelystad van groot belang. Essentieel is dat de locaties betaalbaar blijven om sociale huur mogelijk te maken. 

Zoeken naar de locaties 
Ten tijden van de realisatie van de tijdelijke woonruimte van LARS en LILY is afgesproken dat de gemeente zou zorgen voor locaties voor de bouw van 600 permanente woningen tussen 2023 en 2026. 

Ondertussen is men nog op zoek naar locaties voor ruim 400 woningen, mede gezien de achterstand vanuit eerdere afspraken. De locaties zijn hard nodig, zodat men de doorstroom kan garanderen vanuit tijdelijke woonruimte naar permanente woonruimte.

Concrete bouwplannen 
Er wordt gewerkt aan concrete locaties die 5 jaar vooruit beschikbaar zijn. Op die manier kan de corporatie de plannen tijdig uitwerken, procedures doorlopen en een constante bouwstroom garanderen. Hierover zijn reeds meerjaren prestatieafspraken gemaakt. 

Voor 2024 staan al concrete bouwplannen op de agenda, zoals 210 woningen in Hooghe Bomen, 70 woningen in Groot Nooten, 14 woningen in Klein Nooten. De keuzes zijn middels een brief aangeboden aan het college met het bod op prestatieafspraken 2024.   

(Bronnen: Omroep Flevoland, Centrada) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 22.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights