Afgelopen woensdag 19 juli heeft Provinciale Staten besloten het investeringskrediet voor de realisatie van de Maritieme Servicehaven bij Urk te verhogen. Met deze verhoging is er voldoende budget voor de provincie om de haven tot ontwikkeling te brengen. Deze verhoging van het investeringskrediet is nodig gezien de gestegen prijzen van de afgelopen jaren.

Het belang van de haven
Al meer dan 10 jaar is er behoefte vanuit de maritieme ondernemers op Urk voor uitbreidingsruimte. De haven op Urk is overvol. Het belang van de realisatie van de servicehaven is groot. De maritieme ondernemers doen het goed, maar hebben ontwikkelruimte nodig. Om de positie op de maritieme markt te behouden en te innoveren is ruimte om te groeien hard nodig. De bouw van de buitendijkse servicehaven biedt deze ruimte.

Op de servicehaven zal vanuit een brede maritieme sector worden gewerkt, zoals aan de bouw van schepen, jachten en maritieme dienstverlening. De servicehaven biedt daarnaast toekomstperspectief aan de visserijsector die moet inkrimpen en verduurzamen. Op de servicehaven kunnen innovaties worden gerealiseerd die de visserijsector ondersteunen om duurzaam en toekomstbestendig te kunnen opereren.

Vergroten financieringsruimte
Eind 2022 stemde ook de Raad van State in met de komst van de haven, het inpassingsplan werd onherroepelijk. Een heuglijk moment voor de ondernemers op Urk die al lange tijd bezig zijn met de plannen voor de inrichting en toepassing van de kade van de nieuwe haven.

Het besluit over het ophogen van het investeringskrediet voor de realisatie van de haven was een belangrijke stap die door de provincie genomen moest worden in de voorbereiding van de complexe gebiedsontwikkeling.

Overigens heeft niet alleen de provincie haar financieringsruimte vergroot. De gemeenteraad van Urk heeft eerder deze maand unaniem besloten om € 2 miljoen bij te dragen aan de ontwikkeling van de servicehaven. “Ik ben blij dat we hierin gezamenlijk met de provincie optrekken en zo ver gekomen zijn.

Dit onderstreept dat we samen het belang zien van de komst van de MSNF voor heel Flevoland. Deze investeringsimpuls geeft een verdere invulling aan de maritieme ambities van Flevoland en de wens om als Urk een regionale maritieme hotspot te worden in Nederland,” aldus wethouder Middelkoop van de gemeente Urk.

Contracten ondertekenen en realisatie
Kort na de zomer verwacht de provincie de benodigde contracten met zowel de ondernemers als het Rijk en het Waterschap te ondertekenen. Nadat de contracten zijn ondertekend kan de aanbesteding gestart worden.

“Het was een ingewikkeld en langdurig proces waarin we met onze regionale gebiedspartners, de maritieme ondernemers, de gemeente Urk, het Rijk en het waterschap heel hard hebben gewerkt om op dit punt te komen. Een belangrijk mijlpaal voor noordelijk Flevoland en de Urker gemeenschap in het bijzonder,” aldus Sjaak Simonse, gedeputeerde van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland bij provincie Flevoland.

(Bron: Provincie Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 20.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights