De gemeenteraad heeft het stedenbouwkundig plan van eisen vastgesteld voor Hanzepark. Het deelgebied maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het gehele stationsgebied. Hierdoor kan de ontwerpfase van start voor de woningbouwontwikkeling in het deelgebied Hanzepark. En ligt het project goed op schema voor de start van de bouw eind 2024.

Architectonisch visitekaartje
Wethouder Piet van Dijk: ”Met de ontwikkeling van Hanzepark heeft Lelystad er straks weer een plek bij om trots op te zijn. Het wordt een architectonisch visitekaartje van de stad, dat ook goed zichtbaar is vanuit de trein. We zetten hier in op een hoogstedelijke en groene omgeving.

Het gevelbeeld langs de Stationslaan wordt door onder andere hoogteverschillen en gevelverspringingen zeer gevarieerd. Per pand wordt een architect betrokken, zodat de variatie hoog blijft en de architecten elkaar uitdagen op creativiteit en kwaliteit. De westzijde van het treinstation is straks niet langer een ‘achteruitgang’, maar een volwaardige stadsentree van Lelystad.”

Wat komt er?
Langs de Stationslaan komen appartementen met een gevarieerde hoogte tot circa 36 meter. Naast de rechtbank komt een woontoren als een landmark in het centrum van de stad. De gevel krijgt een speels uiterlijk met allerlei verspringingen. De toren wordt circa 70 meter hoog, een echte eyecatcher. Op de begane grond is ruimte voor kantoren en commerciële dienstverlening.

Langs de Koningsbergerstraat (aan de parkzijde) worden lagere grondgebonden woningen gerealiseerd als geleidelijke overgang naar de bestaande bebouwing. De hoogte hier wordt circa 9 tot 12 meter. In totaal gaat het om circa 250 appartementen en woningen. Parkeren wordt binnen het bouwblok ingepast. Bovenop komt een groene daktuin. Het gebied krijgt een groene uitstraling.

Ontwikkeling stationsgebied
De ontwikkelingen binnen het stationsgebied beperken zich niet alleen tot het deelgebied Hanzepark. Ook op de locatie waar nu nog het Getronicsgebouw staat, komen woningen. Daarnaast wordt ook het gebied bij de rechtbank ontwikkeld.

Hier komen voornamelijk kantoren en een aantal woningen. In totaal komen er in het gebied 525 nieuwe appartementen en woningen en ruim 10.000m2 aan nieuwe kantoren. De openbare ruimte wordt ook verbeterd. Zo komt er meer ruimte voor groen en ontstaat een prettig verblijfsklimaat.

Ook is de uitgang van de stationshal aan de Stationslaan straks geen ‘achterkant’ meer, maar een volwaardige stadsentree van Lelystad. Tot slot wordt ook de infrastructuur aangepakt, waaronder het knelpunt bij de rotonde Visarenddreef/Stationslaan. Welke verkeersmaatregelen precies nodig zijn, wordt op dit moment onderzocht en is naar verwachting aan het einde van dit jaar bekend.

Gesprekken met bewoners
In februari is er over de plannen voor de nieuwbouw in het deelgebied Hanzepark een informatiebijeenkomst geweest voor alle geïnteresseerden. Daarnaast zijn op meerdere momenten aanvullende gesprekken geweest met de bewoners in de omgeving. Tijdens deze gesprekken hebben omwonenden zorgen geuit over de hoogte van de nieuwbouw.

Naar aanleiding daarvan is de hoogte van de meest noordelijke appartementen langs de Stationslaan teruggebracht naar ongeveer 26 meter en loopt deze hoogte richting het park aan de Koningsbergenstraat af naar ongeveer 13 meter.

Bestemmingsplan Hanzepark
Om de nieuwbouw in Hanzepark mogelijk te maken is een gewijzigd bestemmingsplan nodig. De voorbereiding hiervan is in volle gang. Het college heeft op 18 juli besloten om het concept ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor vooroverleg met de (wettelijke) vooroverlegpartners en voor participatie.

Voor de participatie wordt een inloopavond voor belanghebbenden en geïnteresseerden georganiseerd. Na het vooroverleg en de participatie wordt het bestemmingsplan waar nodig aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens nog 6 weken ter inzage gelegd.

Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Mogelijk leidt dit tot een aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Financieel kader
Voor de ontwikkeling van het Stationsgebied West heeft de gemeenteraad ook een grondexploitatie vastgesteld. Deze grondexploitatie is het financieel kader voor de realisatie van het woon- en kantoorprogramma, het vernieuwen van de infrastructuur en de herinrichting van de openbare ruimte.

(Bron: Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 19.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights