GOIRLE – Het college van de gemeente Goirle heeft een vergelijking gemaakt met andere gemeenten, zoals Oisterwijk, Dongen en Gilze en Rijen om na te kunnen gaan hoe het zit met de sociale uitgaven. Het blijkt dat Goirle veel meer uitgeeft aan de sociale uitgaven dan de andere gemeenten. Echter het college kan geen duidelijk antwoord geven hoe dit komt. 

Onderzoek naar verschil 
Volgens wethouder Janneke van den Hout (die onder meer WMO, Armoedebeleid en minimabeleid, statushouders en vluchtelingen in haar portefeuille heeft) worden de inwoners van Goirle iets ouder dan de inwoners van de andere gemeenten. Tevens zouden ze in het algemeen iets hoger opgeleid zijn. Misschien dat de inwoners van Goirle daardoor sneller en langer een beroep (moeten) doen op de voorzieningen die passen bij de WMO. Hierbij valt te denken aan huishoudelijke hulp of een traplift.  
Maar volgens wethouder Van den Hout is dit nooit onderzocht en is er zeker geen verklaring die alles dekt. Daarnaast hanteert de gemeente ook geen ruimhartiger beleid ten opzichte van de andere gemeenten.  

Het verschil met de andere gemeenten zou bijna 4 miljoen euro zijn. De wethouder reageert meteen dat de gemeente Goirle niet té veel uitgeeft binnen het sociaal domein, maar wel meer dan de andere gemeenten.
Het college heeft besloten om het verschil kleiner te maken, alleen men spreekt niet van een bezuiniging, maar meer van afvlakking van de kosten. Voor deze zogenoemde kostenafvlakking heeft het college 18 aanbevelingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Echter ook met de uitvoering van deze aanbevelingen, zal het sociaal domein nog steeds redelijk prijzig zijn.  

Aanbevelingen 
Een van de aanbevelingen aan de gemeenteraad is te zorgen om de groep die aanspraak maakt of kan maken op bijzondere bijstand, kleiner te maken. Normaal gesproken kan iemand hier gebruik van maken als men 120 procent van het sociaal minimum heeft. De gemeenteraad kan het percentage van 120 terugbrengen naar 110 procent.
Wettelijk gezien mag de huishoudelijke hulp binnen de WMO niet inkomensafhankelijk worden gemaakt. Echter ambtenaren kunnen aanvragers wel het advies geven om zelf hulp te zoeken. Maar er zijn niet genoeg medewerkers om de gesprekken te voeren. De gemeente wil daarom meer vrijwilligers inzetten.    

Veel gemeenten zijn bezig om oplossingen te zoeken om het sociaal domein betaalbaar te krijgen en te houden. Een oplossing zou ook kunnen zijn dat elektrische rolstoelen in een verzorgingshuis worden gestald, zodat meer mensen er gebruik van zouden kunnen maken. Het probleem van betaalbaar houden van het sociaal domein is al bekend sinds 2015, daar vanaf dat moment de Jeugdzorg, werk en inkomen en langdurige zorg overgingen naar de gemeenten. Daarnaast wordt er ook steeds vaker gebruikgemaakt van regionale inkoop van zorg. 

Maar de problemen van de gemeente zijn nog niet verdwenen. In de lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van 11 juli zijn brieven te vinden over problemen in het sociaal domein. Zo schrijft een aanvrager dat er erg weinig antwoord komt van de gemeente. In een andere brief wordt aangegeven dat de service niet wordt nagekomen. 

(Bronnen: Gemeenteraad Goirle, BD) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 08.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights