LEUSDEN – De gemeente Leusden heeft laten weten dat op vrijdag 7 juli geen groente-, fruit- en tuinafval (GFT) opgehaald zal worden, wegens een ernstig personeelstekort bij de afvalverzamelaar. Leusden heeft de inwoners verzocht om op donderdag en vrijdag geen GFT-containers langs de weg te zetten. De opzet is dat er op woensdag 12 juli 2023 weer GFT-afval opgehaald wordt. 

Personeelstekort
Daarnaast heeft de gemeente Leusden laten weten dat voortaan weer per 2 weken het GFT-afval opgehaald zal worden. Dit in plaats van elke week. Dit zou samenhangen – volgens de gemeente Leusden – met het ernstige personeelstekort bij de ophaaldienst. Met veel moeite is de laatste tijd voorkomen dat er wijzigingen van inzameldagen en inzamelroutes zouden komen. Echter, de gemeente Leusden heeft nu laten weten dat er geen andere keuze meer was dan te stoppen met het elke week inzamelen van het GFT. 
Dat betekent dat de zomerinzameling per direct stopt en de gemeente heeft ook de informatie op de afvalwijzer laten aanpassen. 

Gebruikelijk is dat in de zomermaanden het GFT-afval wekelijks opgehaald zou worden. Op de site van de gemeente Leusden zijn ook tips te vinden hoe men een schone container kan hebben en houden in de zomer. Hierbij gaat het erom dat er geen maden in de container komen te zitten.  
Aangegeven zijn zaken als de container in de schaduw te plaatsen, een krant op de bodem te leggen, het keukenafval regelmatig af te wisselen met een laagje droog tuinafval, bederfelijk afval in een krant te wikkelen, de container schoon te houden, de container regelmatig open te zetten, een tak met klimop in de container te leggen.  

Ander afvalbeleid 
Daarentegen heeft de site Binnenlands Bestuur ook al een artikel in augustus 2022 besteed aan het afvalbeleid in de zomerperiode. Het artikel meldt dat in de zomerhitte het huisvuil eerder gaat stinken. Maar juist in die periode krijgen veel gemeenten hun vuilnisophaal niet rond. Het artikel heeft de kop ‘Personeelstekort vraagt om een ander afvalbeleid’ meegekregen.  

In het artikel komt een vestigingsleider van Remondis aan het woord. Volgens hem lukt het bedrijf nog om het afval opgehaald te krijgen, maar het was – en dus is nog steeds – een flinke uitdaging om genoeg personeel ingezet te krijgen. Bij tekorten aan personeel werden toen uitzendkrachten of medewerkers van andere vestigingen ingezet. Maar er zijn ook dagen geweest dat mensen van de administratie meededen om al het afval op te halen. Tevens werd het advies aan de gemeenten meegegeven om goed te kijken naar het afvalbeleid.  

De vestigingsleider gaf aan dat sommige gemeenten een zomerrooster hanteren. In de periode van juni tot september wordt er dan wekelijks afval opgehaald en niet elke 2 weken. Dit gebeurt doordat het afval anders zou gaan stinken of door extra maaiafval. Bij genoeg personeel op de markt kan het uit, maar dat is ondertussen niet meer zo. Maar volgens de vestigingsleider zou een zomerrooster – in 2022 – helemaal niet nodig zijn, daar de afvalverzamelaar vaak lege of halflege containers moet leegmaken. En dat is zonde. 

(Bronnen: Gemeente Leusden, AD, Remondis, Binnenlands Bestuur) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 07.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights