UTRECHT – Per 1 juli 2023 voert de gemeente Utrecht een meldpunt in waar de inwoners misstanden in de particuliere verhuur kunnen melden. Het Meldpunt Huurmisstanden is onderdeel van de Wet Goed Verhuurderschap die op 1 juli ingaat. Met de meldingen van het Meldpunt kan de gemeente gerichter actie ondernemen tegen verhuurders die misbruik maken van hun positie. 

Misstanden bij huur van woningen
In het Noordhollands Dagblad stond laatst het bericht ‘Ook Zaanse en Waterlandse corporatiebazen verdienen bij als huisjesmelker: ’Zolang je je opstelt als een nette huisbaas, wordt er geen grens overschreden’ ‘. Dat betekent dat een directeur of bestuurder van een woningcorporatie ook kan functioneren als huisjesmelker. En dat trekken ze dan nog in het ‘fatsoen’ door te zeggen dat men dit kan doen, zolang men maar een nette huisbaas blijft. 

In Utrecht wil men actie ondernemen tegen verhuurders die misbruik maken van hun positie. De vraag hierbij is dan – lezend over corporatiebazen die functioneren als huisjesmelker – wanneer een grens wordt overschreden. 
Op het moment dat in Utrecht wordt geconstateerd dat er misstanden optreden, krijgt de verhuurder een waarschuwing, eventueel gevolgd door een boete of bestuursdwang om de misstanden op te lossen. Het melden van misstanden is kosteloos en mag anoniem.  

Met de Wet Goed verhuurderschap wil de gemeente ongewenste verhuurpraktijken tegengaan en woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beschermen. Verhuurders (en verhuurbemiddelaars) zijn verplicht om discriminatie en intimidatie te voorkomen, tevens hebben ze het recht een maximum aan waarborgsom in rekening te brengen en mogen geen onredelijke servicekosten in rekening brengen. Daarnaast moet een huurovereenkomst op schrift worden aangeboden en de huurder moet op zijn rechten en plichten worden gewezen. 

De Wet is gekomen omdat de woningnood in Utrecht hoog is en door het feit dat sommige verhuurders hier misbruik van maken. Hierbij valt te denken aan veel te hoge huren, slecht onderhoud en intimidatie of bedreiging als de huurder het openbaar zou maken. Door de krapte op de woningmarkt krijgen de huurders ook nauwelijks een alternatief aangeboden. 

Het Meldpunt Huurmisstanden (‘Klacht over huren’) is te vinden op de site van de gemeente Utrecht. Het meldpunt heeft alleen betrekking op particuliere verhuurders. Huurders die klachten hebben over de woningcorporaties – Woonin, Portaal, Bo-Ex, Cazas, SSH, Habion of Woonzorg – kunnen het melden bij de betreffende corporatie of de Autoriteit Woningcorporaties. 
Daarnaast is er ook nog (althans voorlopig) het Meldpunt Huisjesmelkers. Een of meerder klachten over huren kan men voorlopig nog even melden via melpunthuisjesmelkers@utrecht.nl .  
De gemeente werkt in de aanpak van huurmisstanden samen met Huurteam Utrecht en antidiscriminatiebureau Art. 1 Midden Nederland.

(Bronnen: Noordhollands Dagblad, Gemeente Utrecht) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 02.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights