Bij de Kadernota op 6 en 27 juni heeft de fractie van GroenLinks een motie ingediend over de leegstand in het gemeentehuis. In de motie heeft de fractie geconstateerd dat in het gemeentehuis van Lelystad een paar verdiepingen deels leeg staan. Tevens wordt in de Kadernota een fors bedrag gereserveerd om de veranderde manier van werken van de gemeenteambtenaren te faciliteren. 

Andere manier van werken
 
De fractie van GroenLinks heeft in haar motie aangegeven dat er al eerder – overigens zonder succes – geprobeerd is om de lege verdiepingen in het stadhuis te verhuren. Tevens is er in de tijd van de pandemie een andere manier van werken ontstaan op kantoor en thuis. 

Tevens werken steeds meer mensen niet meer voor een baas, waarbij meteen gezegd wordt dat voor zzp-ers in Lelystad weinig tot geen ruimte aanwezig is om buitenshuis te werken,onder meer in een hub of flexkantoor. 

Tenslotte werd er geconstateerd dat door de huidige indeling van ruimtes in het stadhuis de veranderde manier van werken niet wordt ondersteund. De gemeenteraad heeft zelf ook ruimtegebruik 

Oproep tot het college 
GroenLinks heeft daarom het college opgeroepen om een visie op te stellen in het kader van de veranderde manier van werken. Hierbij hoort dan ook een andere indeling van het stadhuis en ruimte invulling. 

Hierbij zou gekeken moeten worden naar een andere ruimte invulling, zowel intern als extern. Bij intern moet worden gedacht aan flexibelere werkplekken, andere invulling bedrijfskantine, meer plek voor griffie, tweede geschikte vergaderzaal commissies, huiskamer van de raad. 

Bij het deel extern zou dan gekeken moeten worden naar zaken als maatschappelijke invulling, flexplekken zzp-ers of verhuur, gedeelde functies gebruikers gebouw. De motie die ingediend is door GroenLinks, is aangenomen met tegenstemmen van de fracties van Mooi Lelystad, PvdA en de VVD.

(Bronnen: Gemeenteraad Lelystad, Radio Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 01.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights