Het college heeft De Trommel aangewezen als beoogde nieuwe locatie voor poppodium Corneel. Er komt een Nota van uitgangspunten met de vast te stellen kaders en het ambitieniveau voor de ontwikkeling van De Trommel, waar het poppodium onderdeel van uitmaakt. De nota wordt kort na de zomer aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

Proces versnellen
De Trommel (ook bekend als De Gordiaan) is onderdeel van de ontwikkeling van het Stadshart. Het ligt aan de zuidzijde van het project Theaterkwartier en tussen het Agoraplein, Agorahof en de Waagpassage in. Wethouder Sjaak Kruis: “Met de Trommel als beoogde locatie wil de gemeente het proces om te komen tot een nieuw poppodium versnellen.

De ontwikkeling van het Stadshart en het poppodium kunnen zo gelijk op lopen. We zetten op deze manier, uiteraard ook in samenwerking met Corneel, de stappen die nodig zijn om Lelystad zo snel mogelijk aan een eigentijds en toekomstbestendig poppodium te helpen.”

Plek in hart van uitgaansgebied
De herontwikkeling van De Trommel is onderdeel van het plan om het Stadshart levendiger te maken met ruimte voor wonen, winkelen en uitgaan. Met de verdere ontwikkeling van dit stukje van het Stadshart komt er, naast woningen en horeca,  een divers programma voor kunst en cultuur met een belangrijke plek voor Poppodium Corneel in het hart van het uitgaansgebied van Lelystad.

Ontwikkeling Theaterkwartier
De gemeente heeft destijds De Trommel in het Stadshart aangekocht om onder andere de ontwikkeling van het Theaterkwartier mogelijk te maken. Voor de ontwikkeling van de nieuwe bioscoop en de naastgelegen 62 woningen ( project Theaterwonen) is eerder een stuk van De Trommel gesloopt. Het nu nog bestaande stuk staat voor een deel leeg. In het andere deel bevinden zich nog huurders. Deze zijn geïnformeerd.

Nota van uitgangspunten na de zomer
Kort na de zomer ’23 legt het college de raad een Nota van Uitgangspunten voor om vast te stellen, met de volgende aandachtspunten:

  • Een solitaire ontwikkeling met stevige uitstraling binnen de bestaande stad;
  • Hoog stedenbouwkundig / architectonisch ambitieniveau;
  • Combinatie van functies;
  • Processen worden maximaal parallel doorlopen teneinde de snelheid in de ontwikkeling te bevorderen;
  • Binnen de totaalontwikkeling wordt voorrang gegeven aan de ontwikkeling van het poppodium.

(Bron: Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 29.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights