MAASDRIEL – De gemeente Maasdriel is op zoek naar buurtverbinders. De gemeentelijke site geeft aan dat er in de gemeente enorm veel gebeurt. Dat loopt uiteen van inwoners die activiteiten organiseren tot het aanbieden van diensten en spullen en tot elkaar om hulp te vragen. Ook zijn er in de gemeente allerlei voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken. 

Buurtverbinder 
Echter niet altijd weet iedereen wat de mogelijkheden zijn en daar wil de gemeente Maasdriel verandering in brengen. Daarom is de gemeente op zoek naar inwoners die de rol van ‘buurtverbinder’ vervullen. Deze mensen zorgen voor meer verbinding in de eigen omgeving of dorp.  

Mijn Buurtje 
Op de site mijnbuurtje.nl is informatie te vinden over de buurtverbinder. De site geeft aan dat er in de buurt veel te vinden is. Hierbij valt te denken aan leuke mensen, activiteiten, verenigingen, hulp, spullen, ideeën, verhalen. Helaas is het niet altijd makkelijk te vinden door het ontbreken aan betrouwbare informatie of door verouderde informatie. Dit heeft tot gevolg dat mensen elkaar moeilijk kunnen vinden en iets verder gaan zoeken, terwijl het dichtbij voorhanden zou kunnen zijn.    

Sinds 2011 werkt de site aan betrokken buurten. Buurten waar alles – zowel mensen als organisaties – makkelijk te vinden zijn, elkaar beter kennen en samenwerken voor een goede buurt. Dit gebeurt onder meer door bewoners te inspireren om buurtverbinder te worden. Dit zijn mensen die hun buurt van groot belang vinden en van die buurt de mooie dingen zichtbaar maken. Hierin worden de mensen getraind om een meer betrokken buurt te krijgen. Tevens om de site mijnbuurtje.nl als online platform in te zetten. 

Maasdriel 
Voor de gemeente Maasdriel is het van groot belang dat mensen meer met elkaar delen. Tevens is de gemeente op zoek naar mensen die het gevoel hebben dat er meer uit de buurt, wijk, dorp of gemeente te halen is. 
Volgens de gemeente zou de rol van buurtverbinder echt iets zijn voor deze mensen en is daarom ook op zoek naar enthousiaste inwoners die zich hiervoor willen inzetten. 
Deze inwoners worden opgeleid tot buurtverbinder, zodat ze alles wat er gebeurt in de gemeente zichtbaar en toegankelijk maken voor iedereen. 

Geïnteresseerden worden opgeroepen voor een informatieavond op maandag 5 juni. De avond is in dorpshuis De Boxhof, Voorstraat 71 in Velddriel. Tijdens de avond kan men natuurlijk buren, familie en vrienden meenemen. Op de avond, die duurt tot 21.30 uur, wordt informatie gedeeld en de begeleiding is in handen van mijnbuurtje.nl. Mensen die aanwezig willen zijn, worden gevraagd om een mail te sturen, vóór woensdag 31 mei, naar Arie Poels middels a.poels@maasdriel.nl .

(Bronnen: Gemeente Maasdriel (+ Instagram), Buurtverbinders, Mijnbuurtje) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 18.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights