In het Trekweggebied – een deel van de Oostvaardersplassen – zullen zo’n 70 koeien van een biologische boer het komende jaar gaan grazen. De zwartbonte koeien zullen de Konikpaarden vervangen die eerst los liepen in het gebied. De Konikpaarden zijn verwijderd naar het Thüringenwald in Duitsland. Daar lijkt ruimte te zijn voor zo’n 100 paarden, wat in zou kunnen houden dat nog meer Konikpaarden verwijderd worden uit de Oostvaardersplassen. 

Paarden vervangen door koeien 
In het Trekweggebied – het gebied tussen de Trekweg en de A6 – zijn zo’n 60 Konikpaarden verdwenen en vervangen door 70 koeien van een natuurvriendelijke melkveehouderij uit Zeewolde. Vooralsnog is het een voorlopige proef van één seizoen. 

De beheerder van het gebied, Staatsbosbeheer, denkt dat doordat er koeien gaan lopen en grazen, de kans groot is dat er weer muizen gaan komen. Deze dieren zijn van belang voor de voedselketen voor kiekendieven en andere roofvogels. 

Europees vogelbeschermingsgebied 
Het uitgangspunt voor Staatsbosbeheer is het gebied de Oostvaardersplassen, een Europees vogelbeschermingsgebied. Dat betekent dat men het gebied aantrekkelijk wil maken voor allerlei soorten vogels. 

Volgens de beheerder van het gebied hebben de Konikpaarden het gebied te kort afgegrazen. Tevens waren er te veel brandnetels en distels, wat niet aantrekkelijk was voor de muizen. Door koeien te plaatsen, komt er meer variatie. 

Een jaar experiment 
Het is de bedoeling dat de melkkoeien steeds in een ander deel van het Trekweggebied kunnen grazen. Dit is ook een project voor de boer om te zien of de koeien zich thuis voelen op natuurgrond.

Al bij al zou er een rijkere natuur moeten komen. De eigenaren van de koeien nemen tevens aan dat het gebied met kruidenrijk gras beter is voor de koeien. In 2022 is een nieuw beheerplan voor het gebied geschreven. 

Hierin was reeds opgenomen dat men zou kijken naar seizoensbegrazing door runderen. Vandaar dat koeien en jongvee zijn losgelaten in het gebied. Een groot deel bestaat uit half Holstein-half Belgisch Blauw en tevens een aantal koeien van een mix van Holstein met Zweeds roodbont en Brown Swiss

(Bronnen: De Stentor, Radio Lelystad, Omroep Flevoland, Boswachtersblog)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 21.04.2023

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights